Skolan klarar inte grunduppdraget – ny nationell styrning behövs

Ny undersökning från Lärarnas Riksförbund visar att landets kommuner misslyckas med det kompensatoriska uppdraget. – Elevers bakgrund ska i så liten utsträckning som möjligt påverka prestationerna negativt. Men vi ser att här går utvecklingen åt fel håll, säger Bo Jansson ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Publicerad

Lärarnas Riksförbund har i rapporten ”Lokala prioriteringar och nationella intressen” granskat data för landets samtliga elever (totalt cirka 400 000 elever födda åren 1983, 1987, 1991 och 1995).

Rapporten presenteras genom pressträffar över hela landet och med 21 lokala rapporter som ger unika lokala siffror.    

Skillnaderna ökar
Elevernas bakgrund avgör allt mer om de kommer att lyckas med sina studier i grund- och gymnasieskolan.Det visar sig också att:
• Elevsammansättningen i svensk skola har förändrats. Samtidigt som den generella utbildningsnivån har ökat i riket, ser vi att elever med utomnordisk bakgrund har en allt större andel lågutbildade föräldrar.
• Andelen elever som inte påbörjat gymnasiestudier har ökat. Fortfarande är det flest pojkar som inte klarar att få gymnasiebehörighet, men vi ser att andelen flickor ökar. Det är oroande.
• Elever med utländsk bakgrund som har föräldrar med låg utbildningsnivå och bor förortskommuner till större städer når 80 % grundläggande gymnasiebehörighet. Men i liknande elevgrupper i storstäderna som Stockholm, Göteborg och Malmö når bara 65 % grundläggande behörighet. Samma stora regionala skillnader finns inte för elever med svensk bakgrund.

Alla ska omfattas av de nationella målen i skolan
– Kraftfulla åtgärder måste sättas in för att alla elever även i praktiken ska omfattas av de nationella mål som är uppsatta för skolan. Mer stöd, i form av extra resurser och tid, ska ges till just utsatta elever och bland annat nya elever med utländsk bakgrund, säger Bo Jansson.

Sverige behöver en nationell kunskapsskola. Det innebär att staten måste ta över ansvaret för finansieringen av samtliga skolor. Det krävs ett riktat statligt uppdrag utan hänsyn till kommunala prioriteringar, då de är en grogrund för ökade klyftor. En kunskapsskola betyder att utbildningen står i centrum. Endast staten har drivkrafter att garantera likvärdiga möjligheter och en utbildning av hög kvalitet för alla elever i landet.

Krävs enighet för ett modernt ansvar för skolan
– Politikerna nationellt måste nu enas om ett modernt ansvar för skolan, samtidigt måste villkor och arbetsförhållande förbättras för lärare och elever. Första steget för att komma tillrätta med den ojämlika skolan är att satsa på lärarna och ge rimliga villkor för lärare – i alla skolor, säger Bo Jansson.

Här finns länk till riksrapporten ”Lokala prioriteringar och nationella intressen”. 

Senare under dagen kommer också de 21 lokala rapporterna att läggas upp på lr.se


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55