Bra med satsning på mer svenska för nyanlända

- Vi välkomnar regeringens besked om en utökad satsning på svenska för nyanlända elever, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson.

Publicerad

Regeringen meddelar i dag att man kommer satsa på att nyanlända elever i årskurs 1-5 ska få mer undervisningstid i svenska, förutom den satsning på årskurs 6-9 som redan är igång. I kommande höstbudgeten höjs statsbidraget med totalt 225 miljoner kronor. Den höjningen motsvarar tre extra timmar svenska i veckan.

-

Det är bra att satsningen på svenska för nyanlända elever utökas. Alla elever i svenska grundskolan har rätt till kunskap och en fullvärdig skolgång. Det gynnar Sverige i en globaliserad värld, säger Bo Jansson.


I den rapport som presenterades i går på Skolans Dag,

”Lokala prioriteringar och nationella intressen”, är det tydligt att skillnaderna mellan olika kommuner har ökat under den granskade perioden 1983 till 1995.  Det visar sig också att elevernas bakgrund avgör allt mer om de kommer att lyckas med sina studier i grund- och gymnasieskolan. Svårast har elever med utomnordisk bakgrund med lågutbildade föräldrar.
 

-

Därför är det här mycket klokt för vårt land. Delvis som en integrationssatsning, men också som ett sätt att stå rustade inför morgondagens utmaningar. Ett litet land behöver stora kunskaper och då måste vi få med oss alla, säger Bo Jansson.

- Men vi kan också konstatera att ytterligare statliga pengar till skolan och lärarna behövs för att denna satsning ska kunna bli riktigt bra. Mer undervisning kräver fler lärare. Och här krävs att läraryrkets attraktivitet ökas kraftigt, avslutar Bo Jansson.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55