Inga återvändsgränder ska finnas i vårt skolsystem

 – Vi har länge krävt en lagstadgad rätt för alla att läsa in både allmän och särskild högskolebehörighet på Komvux. Det ska inte finnas några återvändsgränder i vårt skolsystem, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson.

Publicerad

Regeringen ger idag beskedet att man vill ge alla elever lagstadgad rätt att genom studier på Komvux läsa in både allmän och särskild behörighet till högskolan. Det ska vara helt genomfört läsåret 2016/17.

– Vi är mycket nöjda med att regeringen har lyssnat på våra krav och tycker beskedet i dag är mycket bra, säger Bo Jansson.
 
Viktigt att det också blir en reell möjlighet
Lärarnas Riksförbund trycker också på att det är viktigt att detta finansieras så att det finns reella möjligheter för alla elever som vill kunna få behörighet.

– Samtidigt befarar jag att det kan bli mycket svårt att hitta tillräckligt med lärare i vissa enskilda ämnen som vi vet  det kommer råda brist på. Därför är det viktigt att läraryrket snabbt åter blir attraktivt, så att det finns tilläckligt med behöriga utbildade lärare i alla ämnen, säger Bo Jansson. 


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55