Behövs mer satsningar på nationell likvärdighet i skolan

Lärarnas Riksförbund anser att det är angeläget att regeringen i denna budget utökar satsningen på att stärka lärares karriärmöjlighet och löneutveckling.   – Ett av flera viktiga besked för oss i denna budget är att betydligt fler karriärtjänster ska kunna tillsättas. Det betyder faktiskt att staten går in och motverkar den misslyckade lönepolitiken för lärarna på grundskolan och gymnasiet, säger Bo Jansson, ordförande för Lärarnas Riksförbund.

Publicerad

– Det är också efterlängtat att regeringen återigen vill skärpa regleringen av skolans viktigaste resurs för eleverna, nämligen den lärarledda undervisningstiden. Vi har länge krävt en stadieindelad timplan för grundskolan och gläds åt att viktiga steg tas mot detta i denna budget. Och samtidigt tas nya steg för en regleringen av gymnasieskolans undervisningstid, säger Bo Jansson.

– Vi välkomnar att regeringen nu backat fullt ut om gymnasieskolans finansiering. Det är viktigt att den nya gymnasiereformen ges alla möjligheter att bidra till en välfungerande gymnasieskola.

– Lärarnas Riksförbund har ända sedan 2006 krävt satsningar på den kommunala vuxenutbildningen och välkomnar förslaget om generell rätt att läsa in allmän och särskild gymnasiebehörighet i vuxenutbildningen. Det är ett viktigt steg att ta för att utvecklas som kunskapsnation. Vad det gäller finansieringen av förslaget anser förbundet att skolformer inte bör ställas mot varandra och slåss om samma resurser. Finansieringsförslaget måste därför sannolikt ses över när de skarpa förslagen läggs.

– Det är även angeläget att en satsning görs på speciallärarutbildningen. Elevernas rätt till särskilt stöd får endast betydelse om de möts av skickliga lärare med god speciallärarkompetens.

– Samtidigt kräver vi att mer måste göras för att arbeta emot att elevers bakgrund blir allt mer avgörande för hur de lyckas med skolgången.  Mer kunde gjorts redan i denna budget. Skolans bristande likvärdighet måste bli en central valfråga 2014. Såväl regering som opposition måste inse att Sverige behöver en nationell kunskapsskola på stark och statlig grund, säger Bo Jansson.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55