Krav på ny nationell finansiering av skolan

Skolpengssystemet måste ses över, skriver Sacos ordförande Göran Arrius och Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson i en debattartikel i Expressen idag. De menar att hela den nuvarande finansieringsmodellen av skolan måste ses över.

Publicerad

I en debattartikel i Expressen idag förordar Saco och Lärarnas Riksförbund att regeringen ska överväga och utreda en mer differentierad nationell finansiering av skolan, som tar hänsyn till elevers bakgrund. Orsaken är att svensk skola gått från en likvärdig till en allt mer ojämlik skola. Klassresorna saktar in, vilket är förödande för hela samhällets utveckling.

Arrius och Jansson skriver bland annat:

"Vi ser stora problem i dag med hur skolan finansieras och att lärarnas status försämrats. Därför bör lärarnas villkor förbättras och dagens skolpengssystem ses över."

De avslutar sin artikel med följande: 

"Vi inser att det fria skolvalet har kommit för att stanna. Men för att få ordning på skolan måste regering och riksdag ta det stora strukturella greppet och se över finansieringen. Dagens konstruktion av skolpengen driver utvecklingen mot en mer och mer ojämlik skola.

Det leder till ökade skillnader i befolkningen och därmed på sikt ökade konfliktnivåer. Vi tar inte tillvara på hela befolkningens begåvning, vilket är ett slöseri inte bara för enskilda individer utan också för hela samhället.

Därför bör regeringen överväga och utreda en mer differentierad nationell finansiering av skolan, som tar hänsyn till elevers bakgrund."

Läs hela debattartikeln härlänk till annan webbplats.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55