Satsa på ett nytt Kunskapslyft

Ny undersökning visar att Sverige fortsätter halka efter i läsning. Klyftorna bland befolkningen ökar och Sverige är det land som tappar mest i både kunskapsprestationer och likvärdighet. - Vi behöver en bred satsning på kunskap och läsning i Sverige, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson.

Publicerad

I den nya OECD-undersökningen PIIAC som kartlägger vuxnas (16-65 år) förmåga i läsning och räkning tappar Sverige i läsning, men ligger högt i problemlösning med dator. 23 länder har deltagit och 10.000 vuxna personer ingår i den svensk delen av undersökningen, som kännetecknar av bl.a. följande:
 
· Vi befinner oss fortfarande på en bra position vad gäller vuxnas läsförmåga, men vi har halkat ner från den absoluta topplaceringen från 1990-talet.
· Sverige är också det land som tappar mest i både kunskapsprestationer och likvärdighet.
· Vi utmärker oss, jämfört med andra länder, genom de stora skillnaderna i befolkningen vad gäller prestationer. En relativt stor andel av den vuxna befolkningen presterar på låg nivå.
 
Lärarnas Riksförbund föreslår följande åtgärder:

 
· Satsa målmedvetet på ett nytt Kunskapslyft riktat till de svaga grupperna i samhället. Kunskapslyftet från 1990-talet hade god effekt när det gällde att höja kunskapsnivån på den vuxna befolkningen. Nu behövs det en satsning på personer med låg utbildningsnivå.
 
· Fortsätt satsa på ungdomsskolan. Enligt de internationella undersökningarna på skolområdet ökar klyftorna just där. Ungdomsskolan precis som Vuxenutbildningen är en nationell angelägenhet. När det gällde just satsningen på 1990-talet förstod man detta, då pengarna för Kunskapslyftet var öronmärkta.
 


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55