Gemensamt ansvar för skolan

Lärarnas Riksförbund oroar sig för att elevers bakgrund blir allt mer avgörande för hur de lyckas med skolgången. Skolans bristande likvärdighet måste bli en central valfråga 2014. "Vi vill hjälpa kommunpolitikerna att ta sitt ansvar för skolan", skriver förbundets ordförande Bo Jansson i en debattartikel i Dagens Samhälle.

Publicerad

Kommunalisering av skolan var ett försök att styra resurserna dit där de behövdes. Men studier visar att en mycket stor andel av kommunerna inte har, eller har otillräckliga, resursfördelningssystem för att kompensera för elevers olika bakgrund, förutsättningar och behov. I en debattartikel i SKL:s tidning Dagens Samhälle skriver Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson:

”Alltfler ser att landets kommuner misslyckas med det kompensatoriska uppdraget, där elevers bakgrund i så liten utsträckning som möjligt ska påverka prestationerna negativt. Ett uppdrag som står tydligt i skolans styrdokument ända sedan grundskolans inrättande.
Jag ser att många kommunpolitiker och ansvariga vill väl och försöker. Men ändå kommer åtskilliga till oss nu och säger: ’Vi klarar inte likvärdigheten. Staten måste hjälpa oss.’ Jag hör också alltfler kommunalpolitiker som mellan skål och vägg säger att de vill se en statlig skola!
Vi vill uppmuntra det samtal som spirar. Och vi vill att kommunerna – och SKL – ska förstå att även i en framtida mer statligt finansierad skola kommer kommunerna var oumbärliga och ha ett stort ansvar.”

Lärarnas Riksförbund menar att kommunernas och friskolors ökade frihet att styra skolan har skapat en grogrund för ökade skillnader, som tyvärr inte utgår från behoven hos eleverna och skolans uppdrag, utan ofta från kommunernas möjligheter.

”Politiker nationellt måste nu enas om ett modernt ansvar för skolan. Samtidigt måste villkor och arbetsförhållanden förbättras för lärare och elever. Första steget för att komma tillrätta med den ojämlika skolan är att satsa på lärarna och ge rimliga villkor för lärare – i alla skolor.
Sverige behöver en nationell kunskapsskola där staten tar över ansvaret för finansieringen. Endast staten har drivkrafter att garantera likvärdiga möjligheter och en utbildning av hög kvalitet i hela landet.
Jag vet att inte heller kommunpolitiker eller SKL, vill att skolan ska fortsättas dras isär. Inför nästa riksdagsval måste vi ta gemensamma steg närmare en nationell kunskapsskola på stark och statlig grund. Med kommunerna som en bärande del.”

Länk till debattartikel:
http://www.dagenssamhalle.se/debatt/lat-oss-gemensamt-brta-ansvar-foer-skolan-6444länk till annan webbplats


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55