Lärare måste ha bättre löneutveckling

– Det är orimligt att lärare halkar efter i löneutveckling jämfört med andra yrken varje år, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson i en kommentar till Sacos och SNS:s lönerapport , som presenteras i dag.

Rapporten visar att för att en lärare inte ska förlora på sitt utbildningsval krävs det ett extra lönepåslag på nästan en halv procent varje år, utöver den ordinarie löneökningen. Och det genom hela yrkeslivet. Och om en högskoleutbildad grundskolelärare ska få en blygsam avkastning på tre procent gentemot gymnasieutbildade yrken under arbetslivet måste lärarens lön höjas med nästan en procent – varje år.

Om högre utbildning ska löna sig krävs det att det finns möjlighet till en lönekarriär under hela arbetsivet. Men för läraryrket gäller att det är en mycket liten lönespridning. Lärare går back ekonomiskt på att utbilda sig jämfört med att börja jobba direkt efter gymnasiet.

För att en lärare i grundskolan inte ska förlora på sitt utbildningsval krävs ett extra lönepåslag på 0,41 procent per år, och detta utöver den ordinarie löneökningen. Ska samma person dessutom få en avkastning på sin utbildning på tre procent jämfört med en gymnasieutbildad måste det extra påslaget öka till 0,74 procent, per år. Och det genom hela yrkeslivet, enligt Sacos studie.

– Alla talar om att vi måste satsa på läraryrket. Här ser vi att situationen är mycket allvarlig. Ska vi kunna locka fler duktiga studenter till läraryrket måste även lärare kunna få en god löneutveckling genom livet, en bra livslön, säger förbundsordförande Bo Jansson.

Länk till Sacos lönerapport:

http://www.saco.se/Nyheter--debatt/Aktuellt-fran-Saco/Pressmeddelanden/lonsamt-lasa-till-yrke-med-hog-lonespridning/länk till annan webbplats

Länk till pdf med lönestatistik:

http://www.saco.se/Global/Dokument/Nyheter%20och%20debatt/Pressmeddelande/lonepaslag_livslon.pdflänk till annan webbplats