Tydligt steg mot en nationell kunskapsskola

Moderaterna vill höja skolresultaten och stärka likvärdigheten genom att låta staten ta större ansvar för skolan. – Det är mycket positivt att Moderaterna på sin stämma som inleds i dag antar ett nytt handlingsprogram där statens ansvar för skolan och kunskapsuppdraget lyfts fram, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson.

I dagens debattartikel på SvD Brännpunkt från moderaternas taleperson i skolfrågor, Tomas Tobé, står det tydligt att även det största regeringspartiet nu förordar ett starkare statligt grepp om skolan.

Statligt anvarstagande för skolan
– Det är glädjande att moderaterna tar ännu ett steg mot ett långsiktigt statligt ansvarstagande för att trygga tillgång till hög kompetens i skolan. Det gäller både karriärstegsreformen, men också ansvaret för fortbildning för lärare. Det stämmer helt med våra krav på en nationell kunskapsskola, säger Bo Jansson. 

– När Tobé skriver: ”Under för lång tid har det accepterats att alla skolor inte lever upp till förväntningarna. Det beror till stor del på att staten inte tagit sin del av ansvaret för skolan sedan kommunaliseringen”, kan vi lärare inte annat än instämma helhjärtat.

Förutsättningslösa samtal
– Nu behövs det förutsättningslösa samtal om denna fråga för att vi på sikt ska kunna öppna för en ny modern och nationellt likvärdig styrning av skolan. Det är just vad Lärarnas Riksförbund arbetar för, vårt mål är att öppna upp de låsningar som finns i denna fråga och som hämmat svensk skola i årtionden, säger Bo Jansson.

– Vi applåderar också att Moderaterna vill införa en tioårig grundskola med lärare utbildade för lågstadiet och med ett tydligt kunskapsuppdrag redan från början. Det är vad Lärarnas Riksförbund krävt länge, avslutar Bo Jansson.

Länk till debattartikel i Svenska Dagbladet, "Så ska likvärdigheten i skolan öka":

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/sa-ska-likvardigheten-i-skolan-oka_8625546.svdlänk till annan webbplats