Stora skillnader i satsningar på lärarlöner

Flera kommuner väljer nu att satsa på lärarnas löner. Men variationerna är stora. De som satsar mest landar på en ökning med närmare 14 procent på två år, mer än dubbelt så mycket som de som satsar minst. – Det är en bra början, men det behövs mycket mer, säger Bo Jansson, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Publicerad


Tidningen

Skolvärlden har granskat resultatet av förra årets avtal mellan Sveriges Kommuner och Landsting och lärarfacken. Och det går att se ett trendbrott.

Tre av fyra kommuner gav lärarna något mer än avtalets lönegolv på 4,2 procent i fjol och nio kommuner gick betydligt högre och höjde lönerna med mellan 5 och 9 procent.

När knappt hälften av resultaten från årets lokala förhandlingar är klara står det klart att ett tiotal kommuner har gett lärarna inom Lärarnas Riksförbund påslag på mellan 8,5 och 13,9 procent på två år. Men även i år är det stora variationer mellan kommunerna.I toppen placerar sig Lekeberg och Västerås. I botten finns Åtvidaberg, Tomelilla, Hagfors och Degerfors.– Det är märkligt att man inte har en ambition att ligga högre, lärarna kommer att söka sig till de kommuner som har högre ambitioner, säger Bo Jansson.

Läs mer i nya numret av Skolvärlden.
Det totala löneökningsutfallet för 2012 och 2013 för samtliga kommuner som är klara med årets förhandlingar

bifogas i detta pressmeddelande. Det

finns även på skolvarlden.se.För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55