Bekymmersamt läge för språken i skolan

Alla är överens om att goda språkkunskaper är avgörande på framtidens arbetsmarknad, ändå får språklärarna bristfällig fortbildning, undervisar för stora klasser, där olika språknivåer alltför ofta blandas, och eleverna får för lite undervisning. Detta framgår i en ny undersökning från Lärarnas Riksförbund.

Publicerad


– Tyvärr visar det sig att språkämnena i skolan får en styvmoderlig behandling i svenska skola i dag, säger Bo Jansson, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Stora grupper
Snittet för de största grupperna i engelska ligger på 24 elever, och nästan var femte engelsklärare uppger att största gruppen är på över 30 elever. Det finns undervisningsgrupper på uppåt 40 elever.


– Lärarna berättar att gruppstorlekarna hindrar dem från att anpassa undervisningen så att alla elever kommer till sin rätt. Det är allvarligt, säger Bo Jansson.


Minskad undervisningstid
Undersökningen visar även att det skärs ner på undervisningstiden i både engelska och moderna språk i gymnasieskolan. En stor majoritet av språklärarna, över 80 procent, vill därför se en reglering av undervisningstiden i gymnasieskolan, där en gymnasiepoäng åter igen motsvaras av en undervisningstimme.


Dålig schemaläggning
Språkämnena behandlas ofta som en restpost i schemaläggningen, då de ofta ligger sent på dagen, samtidigt som olika typer av schemabrytande aktiviteter tenderar att trasa sönder undervisningen. Detta eftersom undervisningen i moderna språk består av grupper från flera olika klasser.


– Det krävs flera åtgärder för att garantera kvaliteten i språkundervisningen i framtiden. Undervisningstiden behöver regleras, undervisningsgrupperna i språkämnena ska ha ett maxtal, och landets rektorer måste utbildas i schemaläggning, så att samtliga ämnen värderas lika i skolan, säger Bo Jansson.


Om undersökningen ”Språk är framtiden”:
Totalt har 762 lärare svarat på enkäten. Vissa lärare har svarat på frågor om både engelska och moderna språk då de undervisar i båda ämnena. Enkäten skickades ut till 1258 medlemmar som undervisar i engelska och/eller moderna språk i grundskolan och/eller gymnasieskolan. Några enstaka undervisar på komvux. Detta ger en svarsfrekvens på 61 procent.

Läs hela rapporten på: www.lr.se/undersokningar


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55