Lärarnas Riksförbund välkomnar Läslyftet

– Regeringens satsning på "Läslyftet" är nödvändigt och angeläget. Det är särskilt viktigt att det är en satsning på fortbildning i just metodik för svensklärare, säger Lärarnas Riksförbund ordförande Bo Jansson.

Publicerad

Nyligen visade Lärarnas Riksförbund i en undersökning av läs- och skrivinlärning på lågstadiet att många elever som behöver särskilt stöd för att lära sig läsa och skriva i svenska skolor inte får inte det. Ett krav från den undersökningen var att arbetet med läsförståelse i skolan måste stärkas.

– Dagens besked att regeringen nu satsar 300 milkoner kronor på Läslyftet med fortbildning i metodik är mycket välkommet – och nödvändigt, säger Bo Jansson.

Lärarnas Riksförbunds läs- och skrivundersökning visade bland annat att var fjärde lärare upplevde att de har otillräcklig formell utbildning i läs- och skrivinlärning, trots genomgången lärarutbildning. Delvis är förklaringen att de lärare som idag bedriver undervisning har genomgått olika lärarutbildningar, där periodvid kunskaper i läs- och skrivinlärning åsidosattes för vissa lärare.

– Det är välkommet att statsmakterna lyssnat på Lärarna Riksförbunds krav och nu tar ansvaret för att säkra alla barns rätt att få hjälp i sitt skolarbete genom att lärare kan fortbildas i läs- och skrivinlärning, avslutar Bo Jansson.

Läs hela rapporten "Läs och skrivinlärning på lågstadiet":
http://www.lr.se/undersokningarlänk till annan webbplats

Länk till regeringens pressmeddelande:
http://www.regeringen.se/sb/d/9537/a/229701länk till annan webbplats


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55