Svensk skola kan bättre!

Resultaten från den senaste PISA-undersökningen visar att trots att svensk skola just genomgått den största reformperioden på 20 år så har resultaten ännu inte lyft. Många reformer väntar på att få genomslag, men mer måste göras, menar Lärarnas Riksförbund.

Uppdaterad

– Nu är det dags för samtliga riksdagspartier att släppa skygglapparna och genomföra de reformer svensk skola verkligen behöver, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson.

– Den svenska skolan måste befrias från det dubbelkommando mellan staten och huvudmännen som idag gör att förändringar inte kan ske snabbt och kraftfullt nog. Först då kan kunskapsresultaten och likvärdigheten förbättras, säger Bo Jansson.

Fyra åtgärder för bättre skola
Staten måste få ännu kraftigare verktyg för att vända utvecklingen i skolan. Lärarnas Riksförbund kräver följande åtgärder för den svenska skolan:

1. Staten måste ta ett större ansvar för styrningen och finansieringen av skolan

Dagens skolhuvudmän har inte tagit ett tillräckligt ansvar för skolan de senaste tjugo åren. Därför måste staten ta över styrningen och finansieringen.

2. Bryt de växande resultatskillnaderna

Skillnaderna mellan olika skolor, kommuner och elevgrupper är fortsatt stora. Det är en direkt konsekvens av att styrsystemet för den svenska skolan inte är starkt nog för att säkra att alla elever vid alla skolor erbjuds den undervisning och det stöd de behöver för att nå målen.

3. Vidareutbildning av lärare

Det krävs krafttag för att återupprätta en kompetensutveckling värd namnet för Sveriges lärare. Staten måste inrätta en långsiktig plan för akademisk kompetensutveckling i ämnen, ämnesdidaktik och metodik för samtliga lärare i landet.

4. Återupprätta det pedagogiska ledarskapet i skolan

De länder som har de mest framgångsrika skolsystemen lyckas rekrytera de bästa lärarna till rektorer och ser till att dessa arbetar med att förbättra lärarnas undervisning, inte vara undangömda administratörer. Ett sådant pedagogiskt ledarskap finns inte i Sverige idag. Låt rektor vara pedagogisk ledare och decentralisera makten över verksamheten till varje skolenhet.

Läs debattartikeln som publiceras idag på Dagens Samhälle: http://www.dagenssamhalle.se/debatt/dags-foer-staten-ta-oever-styrningen-av-svensk-skola-6979länk till annan webbplats


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55