Kommunskolan har haft sin chans

Det är dags att inse att kommunerna inte klarar att vara huvudman för skolan. De har inte lyckats göra den likvärdig och kommunskolan bör därför rivas upp. Vi stöder också kravet på en skolkommission som vågar vända på alla stenar och har ett öppet mandat, slår Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson och förra chefen för Skolverket Per Thullberg fast i Dagens Nyheter på måndagen.

Publicerad

De två skriver i debattartikelnKommunerna har haft sin chans – staten måste ta överlänk till annan webbplats

bland annat:

”I takt med att staten tvingats gå in när kommunerna misslyckats hade det varit naturligt att ifrågasätta det kommunala huvudmannaskapet. Men få har vågat. Själva motivet för det splittrade ansvaret är just lokal variation och skillnader i utförande. Det är nu dags att balansen och ansvaret mellan stat och kommun förändras. Staten måste kliva fram och ta över det nationella ansvaret. Kommunerna har haft sin chans under så lång tid och det har bara blivit sämre. Det kommunala ansvaret för skolan måste justeras.”

Och vidare:

”Vad har då egentligen kommunerna gjort för att bryta den utveckling som vi sett sedan år 2000 där kunskapsresultaten långsamt och sedan allt snabbare fallit? Jo, man sitter och väntar på att staten ska rädda skolan – trots att det är kommunerna som har befogenheterna och det egentliga ansvaret som huvudman. Staten måste därför återta ansvaret för genomförandet av de senaste årens reformer, som de flesta är välmotiverade och efterfrågade, och som riskerar att inte få avsedd effekt utan kraftfullt lokalt stöd./…/ Det handlar om att förändra en balans mellan stat och kommun till statens fördel. Kommunerna kan vi aldrig bortse ifrån, men de ska inte ansvara för undervisningen och kunskapsuppdraget i skolan."

Jansson och Thullberg kräver att kommunskolan rivs upp:

"Kommunerna har haft 20 år på sig att utveckla sitt huvudmannaskap.  Det är dags att inse att de inte är mäktiga uppgiften. Den sista stora strukturreformen som måste göras för skolan måste därför vara att staten tar över för att garantera likvärdighet, lärarnas fortbildning och göra läraryrket kvalificerat och eftertraktat. Lärarnas status måste höjas, då det är ett akademiskt yrke på kvalificerad nivå. Även där har kommunerna länge haft ett annat fokus."

De avslutar sin debattartikel:

"Nu gäller det att gripa tillfället och göra de förändringar som krävs. Vi står också bakom kraven på en nationell skolkommission. Men då måste denna kommission ha ett öppet mandat. Den måste även ta ställning till heliga kor som bygger på kommunaliseringen, som fria skolvalet och friskolereformen och den måste våga vända på alla stenar."


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55