Idrott och hälsa i skolan på undantag

Landets idrottslärare oroar sig för att eleverna inte erbjuds en undervisning som ger dem möjligheten att nå målen i det breda idrottsämnet. Oron bottnar framför allt i ämnets förutsättningar på skolan. Det visar en undersökning bland drygt tusen idrottslärare som Svenska Idrottslärarföreningen och Lärarnas Riksförbund presenterar idag.

Publicerad

- Vår undersökning visar bland annat att undervisningen inte är likvärdig i landet. Vi ser också att många idrottslärare har mycket stort ansvar för många elever. Dessutom ser vi att hälften av idrottslärarna inte räknade med att alls ha någon ämnesrelaterad fortbildning under läsåret 2012/13. Av dessa lärare hade 30 procent inte heller fått någon sådan de senaste fem åren. Detta är mycket bekymmersamt, säger Rami Aro, ordförande i Svenska idrottslärarföreningen.

- Med undersökningen som grund måste vi också ifrågasätta om det ges möjlighet att bedriva god idrottsundervisning vid vissa fristående skolor. Det är vanligt att där inte ha tillgång till en egen idrottshall, utan undervisningen bedrivs i huvudsak i hyrda lokaler. Och när idrottsundervisning i stor utsträckning bedrivs utomhus, på gym och i hyrda lokaler utan fasta idrottsredskap är det självklart att det inte finns möjlighet att genomföra alla de moment som kursplanen kräver, säger Bo Jansson, ordförande för Lärarnas Riksförbund.

Av lärarna i fristående skolor svarar hälften att de alltid har tillgång till en idrottshall och en fjärdedel att all undervisning bedrivs i en annan lokal än en idrottshall. Av de lärare som uppger att all undervisning bedrivs i en annan lokal svarar i sin tur 56 procent att de har mindre goda och 12 procent att de inte alls har lokalmässiga förutsättningar att leva upp till kursplanens mål.

För att ge lärarna möjlighet att bedriva god idrottsundervisning kräver Svenska Idrottslärarföreningen och Lärarnas Riksförbund att:

  • Alla idrottslärare garanteras regelbunden och relevant fortbildning.
  • Idrottsschemat läggs med luft mellan lektionerna, för både elevernas och lärarnas skull.
  • Förutsättningar ges till de moment som inte kan utövas i en vanlig idrottshall såsom simning, orientering och friluftsliv.
  • Det ställs krav på alla skolor att erbjuda ändamålsenliga lokaler, utifrån samtliga ingående moment i idrottsundervisningen.

Läs hela undersökningen "

Det räcker inte att rulla in en boll. En rapport om idrottslärarnas arbetsvillkor" på:
lr.se/undersokningar 

För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55