Välkommet besked om karriärtjänsterna från oppositionen

Det är välkommet att Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven i dag går ut och bekräftar att även vid ett eventuellt regeringsskifte nästa år kommer den nyinrättade reformen med karriärtjänster för lärare att fortsätta och även förstärkas.

Publicerad

– Det är ett mycket viktigt besked som vi efterfrågat. Det gör att inte kommuner och fristående huvudmän kan låta bli att satsa på karriärtjänster för lärare, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson.

Långsiktig statlig finansiering
– Det är välkommet att oavsett regering så blir det en långsiktig, statlig finansiering av karriärtjänsterna. Vi lärare behöver tydliga besked både från regering och från opposition. Nu kan inte kommunerna skylla ifrån sig och låta bli att satsa på dessa tjänster.

Nu kan satsningen permanentas
– Vi menar att det enda rätta nu är att satsningen på karriärtjänster för förstelärare och lektorer permanentas, säger Bo Jansson.

Lärarnas Riksförbund har krävt ett besked från oppositionen om den kommer att satsa på en fortsättning för karriärtjänsterna, med statlig finansiering – och om man kommer att satsa på en utbyggnad av karriärtjänstreformen?

Öronmärkta pengar
– Nu har vi fått jakande svar på båda frågorna. Det är mycket viktigt att vi också ser att man avser att rikta öronmärkta pengar till dessa karriärtjänster!

– Det är oacceptabelt att vissa kommuner även försökt föra in andra förändringar, som att tvinga de nya karriärlärarna att gå över till semestertjänst eller annat som inte har med karriärtjänstreformen att göra, avslutar Bo Jansson.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55