Krävs akuta krisinsatser

Det krävs akuta krisinsatser in den lärarkris som är i antågande. Lärarnas Riksförbund stödjer därför de förslag som förs fram av Vetenskapsakademien i en debattartikel i Dagens Nyheter i dag.

PubliceradVi välkomnar de krav på krisåtgärder som förs fram av

Kungl.

Vetenskapsakademiens skolarbetsgrupp, säger Anders Almgren, förste vice ordförande i Lärarnas Riksförbund.Vi har återkommande fört fram det ohållbara i dagens situation med mycket svaga rekrytering av lärare inom matematik, naturvetenskap och teknik. Risken finns rentav att skolan inte kan ge undervisning i vissa enskilda ämnen på grund av bristen på lärare!

Kommission med öppet mandat
– Jag gläds också åt att Kungl. vetenskapsakademiens stödjer kravet förslaget att en oberoende expertutredning eller kommission omedelbart tillsätts med bred expertis för att på vetenskaplig grund föreslå konkreta åtgärder för att snabbt bryta den negativa utvecklingen i den svenska skolan. En sådan kommission måste ha ett öppet mandat att även ta upp heliga kor som ansvaret för och styrningen av skolan, understryker

Anders Almgren

.
Det hade dock varit välkommet om

Kungl. vetenskapsakademien

hade vågat ta steget fullt ut och också krävt en ökad nationell styrning av skolan. Man går som katten kring het gröt med krav på statliga åtgärder utan att våga kräva en nationell kunskapsskola.

Det finns tyvärr på många håll en rädsla och ängslighet för att justera och reformera styrningen och ansvaret för svensk skola, säger Anders Almgren.

Detta kunde man se i en debattartikel också i gårdagens Dagens Nyheter. Där sa Moderaternas utbildningspolitiska talesperson Tomas Tobé, egentligen inte nej till statlig skola, men ansåg att det inte är prioriterat nu att ta tag i frågan om styrning och ansvarstagande för skolan.

Att det nu talas om att Moderaterna och andra stora partier är emot en statlig skola är beklagligt eftersom väljarna i flera opinionsundersökningar gett entydiga besked om att mellan drygt 60 procent och upp till drygt 80 procent av väljarna vill ha reformer för en statlig skola. Med ökat statligt ansvar för och finansiering av svensk skola skulle allt det som moderaterna anger att de vill göra för skolan underlättas.Krävs genomgripande förändringar
Dagens situation visar med all önskvärd tydlighet att det sätt skolan styrs inte håller. Det krävs genomgripande förändringar. Oavsett om det kallas statlig skola eller något annat, så måste staten ta starkare tag om skolan på en nationell nivå.

Alla partier borde frigöra sig från sina positioner för att finna en hållbar och rationell lösning.

De nationella politikerna från alla partier har vittnat om att de inte är nöjda. Det är i sig en grund för att samlas. PISA-resultaten visar att kraftåtgärder behövs.
Lärarnas Riksförbund anser:* att grund- och gymnasieskolan ska finansieras nationellt. Det kräver i sig ingen omorganisation utan betyder stället att resurser styrs på ett sätt som garanterar likvärdighet,

* att det måste finnas nationella regler för timplaner per ämne och stadium i grundskolan och per kurs i gymnasieskolan,

* att kraftinsatser behövs för att vända den negativa resultattrend som Pisa visar.

– Lärarna är beredda att dra sitt strå till stacken förutsatt att man ges möjligheter till högre undervisningskvalitet genom att få tillräckligt för- och efterarbete till undervisningen, avslutar

Anders Almgren

.

Länkar:

”Katastrofal brist på lärare i NO-ämnen och matematik”

http://www.dn.se/debatt/katastrofal-brist-pa-larare-i-no-amnen-och-matematik/

länk till annan webbplats
”Vi säger nej till att göra den svenska skolan statlig”

http://www.dn.se/debatt/vi-sager-nej-till-att-gora-den-svenska-skolan-statlig/

länk till annan webbplatsFör kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55