Bra med internationella forskare i skolkommissionen

Lärarnas Riksförbund välkomnar att regeringen tillsätter en skolkommission.  - Vi har efterfrågat en kommission med mandat att lyfta på alla stenar. Att regeringen väljer att ta in internationell expertis är därför viktigt, säger förbundsordförande Bo Jansson.

Uppdaterad

Idag presenterade regeringen att man ska tillsätta en Skolkommission som ska vara oberoende och bestå av internationella forskare.

Lärarnas Riksförbund välkomnar detta besked och stödjer en skolkommission med ett öppet mandat.

- Det är viktigt att vända de svaga resultaten på svenska elevers kunskaper som framkom i senaste PISA-undersökningen.

- Att tillsätta en kommission blir en bra grund för att gå vidare i detta arbete. En mycket viktig ingrediens är att låta internationella forskare  utgöra den oberoende kommissionen, säger LR:s ordförande Bo Jansson.

Det var i december förra året som PISA undersökningen stukade Sveriges självbild som en kunskapsnation i frontlinjen rejält. Bo Jansson och Per Thullberg, chef för skolverket, skrev då på DN debatt att regeringen måste gripa tillfället och göra de förändringar som krävs. Man klargjorde då också att man står bakom kraven på en nationell skolkommission. Men då måste denna kommission ha ett öppet mandat.

- Det kan inte poängteras nog att den gamla kommunskolan tjänat ut sitt syfte. Den nya skolkommissionen måste ta ställning till heliga kor som bygger på kommunaliseringen, fria skolvalet och friskolereformen och den måste våga vända på alla stenar, säger Bo Jansson.

Därtill kan kommissionen höja sig över den nationella pedagogiska forskningen och inte minst så kan kommissionen frikoppla sig från den dagsaktuella politiska debatten.

- Svensk skola behöver strukturella förändringar som utgår från de grundläggande problemen med styrning och finansiering, understryker Bo Jansson

Länk till DN debatt: http://www.dn.se/debatt/kommunerna-har-haft-sin-chans-staten-maste-ta-over/länk till annan webbplats


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55