Förslag om obligatorisk gymnasieskola väcker intressanta frågor

Det är intressanta förslag som Socialdemokraterna presenterar idag om en plan för hur man vill genomföra obligatorisk gymnasieskola för alla elever i Sverige. Men innehållet måste vara viktigare än formen.

Publicerad

– Frågan vi ställer oss är hur en obligatorisk gymnasieskola ska fungera? En gymnasieskola för alla måste fyllas med ett innehåll och påverka skolans undervisning och verksamhet, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson.

– Det är intressanta förslag men innehållet måste vara viktigare än formen. Hur kommer kvaliteten i elevernas verksamhet i skolan förändras?, säger Bo Jansson.

Socialdemokraterna vill bland annat att avhoppen från gymnasieskolan ska minska genom nationella mål och genom en gemensam strategi mellan stat och kommun. 

– Men vi menar att en gemensam strategi inte räcker. Istället anser vi att staten ska ta större ansvar för skolan. Annars blir de gemensamma strategierna till lika intet förpliktigande dokument som när kommunerna samverkat med staten då de haft huvudansvaret för skolan. Skolan kräver ett nationellt ansvar, säger Bo Jansson.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55