Lärarna nöjda med statens satsning på matematik

Ny undersökning från Lärarnas Riksförbund visar att lärarna är mycket positiva till de statliga satsningarna när det gäller fortbildning i matematik. – Men samtidigt har lärarna ännu inte sett något större intresse från skolhuvudmännen. Både de kommunala och privata lämnar lärarna i sticket och ger inte tillräcklig fortbildning. Detta är verkligheten för många lärare, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson. 

Publicerad

Bara en tredjedel av kommunerna tar ansvar för matematiklärarnas fortbildning och närmare hälften av lärarna anser att arbetsgivaren inte tar sitt ansvar alls. Drygt 60 procent av matematiklärarna, som inte deltagit i de statliga matematiksatsningarna, har inte fått någon som helst fortbildning de senaste åren.

I en ny rapport har 2 200 matematiklärare svarat på en enkät om lärarnas syn på de statliga fortbildningsinsatserna och huvudmännens ansvar för såväl lärarnas kompetensutveckling som för undervisningen i matematikämnet.

Lärarna nöjda med statliga satsningarna
– Glädjande nog ser vi att de lärare som deltagit i någon eller båda de statliga specialsatsningarna är mycket nöjda med den fortbildning de fått. Hela 90 procent anser att satsningarna haft rätt inriktning. Fler än var tredje lärare uppger till och med att fortbildningen träffade rätt i stor utsträckning, säger Bo Jansson.

Nästan 80 procent av de deltagande matematiklärarna tror att de statliga satsningarna kan bidra till att förbättra undervisningen på ett sätt som vänder den negativa resultattrenden i matematikämnet.

– Detta är mycket positiva siffror som väcker hopp och optimism vad gäller undervisningen i matematik. Staten har enligt lärarna gjort riktiga satsningar och sannolikheten att staten får valuta för pengarna måste bedömas som god, säger Bo Jansson.

Skolhuvudmännens satsningar undermåliga – om de ens finns
I kontrast till detta står som sagt de kommunala och privata huvudmännens bristande ansvar för undervisning och fortbildning i matematik. Hela 44 procent av samtliga lärare hävdar att huvudmannen inte alls tar något ansvar för matematiklärarnas fortbildning.

– Detta är alarmerande och utgör ett direkt hot mot möjligheten att utveckla matematikundervisningen åt rätt håll och få bukt med de problem som har med bristande likvärdighet att göra. Skolans huvudmän har hittills saknat förmåga att leva upp till sina åtaganden när det gäller fortbildning och utveckling av undervisningen. Detta inte fortsätta, säger Bo Jansson.

Lärarnas Riksförbund förslår tre snabba insatser:

  • Tydligare statligt ansvarstagande på lång sikt vad gäller kompetensutvecklingen.
  • Nationell finansiering som säkrar resurser till undervisning och specialpedagogiska insatser.
  • Skarpa regleringar av undervisningsgruppernas storlek.

Läs hela undersökningen ”Så vill lärarna lyfta matematiken”länk till annan webbplats.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55