Lärarnas budskap: Staten ska ta över ansvaret för skolan

Det finns en överväldigande majoritet för en statlig skola i lärarkåren. Åtta av tio lärare vill att staten tar över ansvaret för skolan. Och av dessa lärare anser hela 94 procent att det är en angelägen reform. Det visar en ny undersökning bland landets alla kommunalt anställda lärare.

Lärarnas Riksförbunds nya rapport ”Sveriges lärare om statens roll i skolan” visar att stödet för att staten ska ha ökat ansvar för skolan är extremt starkt.

81 procent av de tillfrågade att staten menar att staten har bäst förutsättningar att skapa en likvärdig skolatta av tio lärare. 79 procent, anser att staten är den aktör som bör ha huvudansvaret för den svenska skolan. Med huvudansvar menas sådant som idag åligger landets
 290 kommuner såsom finansiering och ansvar för lärare och rektorer.
Hela 94 procent av dessa lärare anser dessutom att en sådan reform där staten tar över huvudansvaret för skolan är angelägen. En så stor andel som 70 procent har till och med svarat att detta vore mycket angeläget.

– Tidigare har andra opinionsundersökningar bland svenska folket som visat tydligt och starkt stöd för ett ökat statligt ansvar för skolan avfärdats med att enkla lösningar tilltalar oinsatta väljare. Men när nu lärarna, som verkligen vet hur skolan fungerar idag, så tydligt säger att staten måste ta över, så går det inte längre fortsätta blunda och hålla för öronen, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson.

Detta är den första omfattande undersökningen om lärarnas syn på statligt huvudmannaskap där ett representativt urval av samtliga kommunalt anställda lärare ingår, oavsett om de är fackligt anslutna eller inte, eller till vilket fackförbund. 2 000 kommunalt anställda lärare i grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning ger sin syn på statens roll i skolan, skolans likvärdighet och kunskapsuppdraget.

– Vi behöver omedelbara satsningar på höjda lärarlöner och bättre arbetsvillkor för att lyfta skolan. Men samtidigt måste en process för ett ökat statligt ansvar för skolan påbörjas, säger Bo Jansson.

– Jag är övertygad om att lärare och rektorer med en nationell kunskapsskola måste ges det ansvar och inflytande över undervisningen som krävs för att den ska kunna anpassas till skolors olika förutsättningar. Ansvariga politiker och beslutsfattare kan inte fortsätta att tveka om att justera ett system som ökar orättvisan och minskar likvärdigheten. Hos landets lärare finns uppenbarligen ingen tvekan om vad som krävs!

Läs hela rapporten ”Sveriges lärare om statens roll i skolan”länk till annan webbplats.