Satsa resurser på att stärka lärarna

OECD:s första utvärdering av den svenska skolan visar att länder med goda skolresultat har högre lärarlöner än Sverige. Frågan är dock hur Sverige egentligen använder resurserna till skolan. – Lärarnas, och rektorernas, kunskapsuppdrag måste stärkas, utan inblandning av klåfingriga lokalpolitiker, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson.

Publicerad

OECD:s första genomgång av vad som kan läras av de länder som presterade bättre än Sverige i kunskapsmätningen Pisa 2012 visar att Sverige har en relativt hög kostnad per elev, den tionde högsta per student i OECD-länderna. Men att lärarlönerna är relativt låga sett i ett internationellt perspektiv. 
 

Pengar satsas fel

– Denna första analys från OECD visar att det vi länge påpekat stämmer. Hur kommunskolan i Sverige satsar sina resurser kan verkligen ifrågasättas, säger Bo Jansson.

Lärarnas Riksförbund har tidigare lyft fram att bara hälften av grundskolans totalkostnad går till undervisningen. Förbundet har också tagit fram en rapport som visar hur nära fem miljarder kronor som i dag används till byråkrati i stället kan gå till undervisning.

Karriärmöjligheter för skickliga lärare

– Sverige måste satsa på lärarna och bland annat stärka karriärtjänstformen som gör det möjligt för lärare att utvecklas i sitt yrkesliv, utan att tvingas lämna undervisningen och klassrummet. Vi måste också få en nationell styrning av resurser och dessutom en fokusering på kvalitet, säger Bo Jansson.

– Vi måste även fråga oss hur vårt land ska kunna klara lärarkrisen och mindre klasser som efterfrågas av flera. Det vore förödande att åter släppa in obehöriga som tillåts arbeta som lärare i klassrummet. Det har vi redan prövat. Och det gick inget vidare, säger Bo Jansson.

Få de bästa studenterna att välja läraryrket

– Vi måste locka de bästa att välja läraryrket. Det är ingen mänsklig rättighet att vara lärare. Det är ett ansvarsfullt uppdrag som kräver behöriga lärare med djupa ämneskunskaper och goda förmågor. Och dessa lärare måste ges rätt förutsättningar.

– Det är värt att påminna om vad OECD påpekar att inget utbildningssystem är bättre än sina lärare. Och inget skolsystem kan klara sig utan skickliga lärare som ges förutsättningar att klara sitt uppdrag, säger Bo Jansson.

Läs rapporten "Från byråkrati till undervisning - en finansieringsmodell för framtidens skola"härlänk till annan webbplats.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55