Viktigt att elever som behöver hjälp och stöd också får det

Bra med beskedet från regeringen att arbetet med åtgärdsprogrammen ska minskas. – Vi välkomnar detta givetvis. För oss lärare i grundskolan och gymnasiet är det viktigaste att elever som har behov av stöd får det snabbt, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson.

Lärarnas Riksförbund välkomnar att kravet på åtgärdsprogram ska avskaffas för de elever som behöver specialhjälp och stöd när det handlar om några timmar upp till några månader. Men att för de elever med diagnoser och funktionsnedsättningar, som har behov av mer långsiktig och omfattande hjälp och stöd, ska kravet på åtgärdsprogram finnas kvar.

– Vi tycker att det är bra att regeringen har lyssnat på kritiken och justerat i ursprungsförslaget som kom i höstas. Det är helt riktigt för att undvika att elever med funktionsnedsättningar och större behov inte ska komma i kläm, säger Bo Jansson. 

– Det är också angeläget att alla elever som behöver får stöd och snabba insatser. Vi lärare vill fokusera på att hjälpa våra elever istället för att ägna oss åt dokumentation, understryker Bo Jansson.

Denna nödvändiga justering visar också på betydelsen av att utreda alla reformer ordentligt innan de sjösätts, även de förändringar som i grunden är bra.

Efter 1990-talets kommunalisering och vilda avregleringar genomfördes ett antal vid tidpunkten troligen nödvändiga statliga reformer med fokus på att kontrollera lärarnas arbete och öka den dokumentativa insatsen från skolornas sida. Därför är det nödvändigt att regelverket justeras.

– Lärarnas Riksförbund välkomnar det faktum att staten på senare tid tagit ett ökat ansvar för den svenska skolan, men de reformer som sjösätts måste dels utredas nogsamt före beslut, dels ta sin utgångspunkt i lärarnas yrkesvardag. Undervisningen måste sättas i centrum vilket innebär att elevernas behov av insatser kommer i första rummet, före eventuella krav på dokumentation, avslutar Bo Jansson.