LR välkomnar ny utredning

Jan Björklund har idag tillsatt en ny utredning. Förra veckans redovisning av PISA visar att det behöver göras en rad åtgärder för att förbättra svensk skola. Den utredning som regeringen i dag tillsätter kan vara en av flera sådana åtgärder.

Publicerad

-

       

Lärarna har via sin tillsynsplikt ett ansvar att trygga arbetsmiljön i skolan. Det händer alltför ofta att lärare som måste ingripa i konflikter mellan elever drabbas av reprimander och uppfattar att  arbetsgivarna inte till fullo står bakom lärarkåren i deras arbete att trygga arbetsmiljö för lärare och elever, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson.

-

       

Senaste Pisa-studien har tydligt visat att det krävs insatser för att förbättra arbetsmiljön i skolan. En grundförutsättning för att vända de negativa kunskapsresultaten är att eleverna ges faktiska möjligheter att fokusera på undervisningen.  Jag välkomnar därför initiativet att tillsätta utredningen, säger Bo Jansson.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55