10 000  har skrivit på upprop för statlig skola

Lärarnas Riksförbund startade för en månad sedan Skolvalet2014.se. En ny arena för lärare, elever, föräldrar och övriga intresserade att engagera sig i debatten. Responsen har varit massiv.

Publicerad

Förbundet hade som mål att få 20 000 namnunderskrifter innan riksdagsvalet i september. Redan efter en månad har 10 000 skrivit under uppropet för nationell kunskapsskola.

- Vi är väldigt glada över gensvaret. Folk är engagerade i skolan. Det behövs. Vi vet ju att 80 procent av lärarna och en stor majoritet av svenska folket vill att staten tar över ansvaret för skolan. För lärarna är det inte "ytterligare en skolreform" utan snarare en garant för likvärdighet, långsiktig finansiering och stabilitet. Den gamla kommunskolan har haft 25 år på sig att visa att man kan sköta skolan i kommunal regi, men uppenbart inte lyckats, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson.

Hundratals enskilda berättelser har kommit in till Skolvalet2014.se.

Bland annat skriver Ann Käll som arbetat i Täby kommun i 15 år att elever med dubbeldiagnoser inte får någon form av extra stöd eller hjälp, utan att allt läggs på klassläraren. Hon skriver vidare att "skolan har bantat sin omkringpersonal så att lärarna får allt fler sysslor att ta tag i. Skolan har heller ingen matsal och lärarna är mattanter och rastvakter. Skolsköterska och vaktmästare finns inte heller varje dag på skolan inte heller skolpsykolog. Och så tror man sedan att allt kommer att lösa sig bara lärarna vidareutbildar sig när det är helt andra faktorer som måste lösas."

Astrid Nilsson skriver att i den kommun hon arbetar har Sveriges lägsta elevbidrag. "Pengarna räcker inte till läromedel. Vi har 0 kronor i vikariepotten - hur kan man tro att man driva en verksamhet som en skola utan att någon blir sjuk? Istället för pengar till böcker står vi vid kopiatorn och kopierar olagligt"

Johanna Johansson skriver att hon gör till bästa för att fylla elevernas kunskapsluckor. "Jag motiverar, stöttar och lyssnar men vad hjälper det? Jag har mer än en gång haft barn med två kassar kläder i händerna som inte vet vart de ska ta vägen när skoldagen är slut. Jag ser till att de får frukost och skickar med matpaket så de ska klara helgen."

Kevin Söderqvist går i nian. Han skriver att han har sin femte fysiklärare på tre år. "Flera av dem har inte varit behöriga. Jag har en känsla av att det inte finns någon lärare som vill jobba här."

- Det är otroligt många gripande historier som kommit till Skolvalet2014.se och vi vill gärna ha in fler! Det är inte ansvarfullt att låta skolor gå på knäna som sker i många kommuner idag. Det går så tydligt ut över eleverna. Det finns ett fantastiskt engagemang hos många lärare som brinner för sitt arbete och vill skapa en undervisningssituation som fungerar. Under det kommunala huvudmannaskapet får dessa lärare tyvärr inte rätt förutsättningar,

säger Bo Jansson.

För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55