Bra med mindre klasser, men finns lärarna?

Lärarnas Riksförbund välkomnar satsningarna på mindre klasser men det är framför allt två bitar som saknas för att vända kunskapsresultaten, säger förbundsordförande Bo Jansson.

Publicerad

- För det första, precis som OECD:s expert Andreas Schleicher underströk, förbättrade villkor för lärare ger större resultat än mindre klasser. Vi måste alltså både satsa på mindre klasser OCH ha bra incitament för att vilja bli lärare så de bästa lockas till yrket. Vi har låga löner, dålig löneutveckling, pressat schema och för många administrativa arbetsuppgifter. Alldeles för få vill bli lärare. Det är stor lärarbrist i matte och NO-ämnen. För det andra klarar inte kommunerna av att ta sitt fulla ansvar för skolverksamheten. Partierna måste våga ta i frågan om statlig styrning. Det är oundvikligt i längden att skjuta det problemet framför sig, säger Bo Jansson.

Idag presenterade både Socialdemokraterna och Alliansen sina förslag för skolan. Det är stort fokus på mindre klasser, fler speciallärare och fler specialpedagoger. Detta välkomnar förbundet.

- Det är mycket positivt att båda blocken vill satsa på skolan. Vi tycker att det är bra med satsningar på lågstadiet, bra med tidiga insatser för eleverna, men ska det bli fler lärare måste man satsa på bättre arbetsvillkor och på lönerna, för att folks ska vilja bli lärare, och fortsätta att vilja vara lärare. Det allra viktigaste är att satsa på lärarlönerna och få ett seriöst huvudmannaskap på plats. Där har vi problemet i ett nötskal, säger Bo Jansson ordförande i Lärarnas Riksförbund.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55