Skolinspektionen glömmer lärarnas verklighet

Skolinspektionen har gått ut och talar om en kommande rapport där myndigheten granskat undervisningen under 650 lektioner runt om i Sverige. Man menar att lärarna har bristande förmåga att anpassa undervisningen till varje enskild elev i klassrummen. Myndighetens recept är mer individualiserad undervisning. Det är ett problem.

Publicerad

– Jag förvånas över den slutsats inspektionen drar när det gäller lärarnas undervisning. Det är faktiskt inte praktiskt möjligt att individualisera för varje enskild elev hela tiden, i skolklasser om 25-30 elever. Elevsammansättningen är ofta väldigt heterogen vilket gör att förutsättningarna för lärarna att individualisera ser väldigt olika ut, säger Bo Jansson, Lärarnas Riksförbunds ordförande.

– Det är svårt att individualisera undervisningen i dagens skola där målet är att möta varje elev där den befinner sig. För att klara detta måste lärare ha mer tid till för- och efterarbete och mindre lektionstid. I dag har vi lärare inte tid till reflektioner och utvärdering av vårt arbete i tillräcklig utsträckning, säger Bo Jansson.

Elever behöver stimulans i form av högt ställda krav, där de utmanas genom att man lyfter undervisningen till en högre nivå. Då är det viktigt med tydliga och strukturerade gemensamma genomgångar av ett undervisningsmaterial. Detta står till viss del i motsättning kraven på individualisering som förs fram.

– Vi hade önskat mer av systemkritik och mindre av vad jag uppfattar som en skuldbeläggning av en hel yrkeskår när Skolinspektionen går ut.
 
Läs även Bo Janssons debattartikel "Bättre resultat kräver bättre förutsättningar"länk till annan webbplats.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55