Det kostar att inte satsa på skolan

Sverige riskerar att förlora 137 miljarder varje år om vi inte satsar på skolan. Det visar nya beräkningar från OECD. Det har vi inte råd med, skriver Bo Jansson, ordförande i Lärarnas Riksförbund, i en debattartikel i Göteborgsposten idag.

Publicerad

-  Det spelar ingen roll hur många extra undervisningstimmar i matematik som ges, hur mycket tidigare i årskurserna betyg ska sättas, eller hur mycket läxhjälp staten än subventionerar – om inte de bärande fundamenten i systemet såsom skolans styrning och lärarkårens villkor är de bästa, uteblir de förbättringarna, äger Bo Jansson.

Bo Jansson skriver att styrningen av skolan inte fungerar, och undermåligheten i denna riskerar att stjälpa såväl regeringens skolpolitiska reformer, som det goda arbete som utförs av lärare varje dag i landets skolor.

Det andra problemet, enligt Jansson handlar om lärarnas situation och status, med ett enormt samhälls- och individansvar som de inte får betalt för, vilket äventyrar rekryteringen till yrket. Men om dessa två problem vill politiker helst inte prata, än mindre agera för att åtgärda, skriver Bo Jansson.

Miljarder att förlora på fel skolsatsningar

Enligt en undersökning från OECD som räknat på förhållandet mellan ett lands skolprestationer och ekonomisk tillväxt, riskerar Sverige att gå miste om stora summor om man inte satsar på skolan. Det handlar det om ett värde om 137 miljarder kronor varje år mellan 2010 och 2090, totalt ofattbara 11 000 miljarder kronor.

- Detta är ett hisnande belopp och även om beräkningsgrunden inte kan vara helt tillförlitlig då det handlar om uppskattningar, så vore hälften av den skattade summan nog för att man från politiskt håll måste agera kraftfullt. Det kommer nämligen att betala sig med råge. Vad OECD visar är att det finns ett mycket stort ekonomiskt värde i att hålla sig med en väl fungerande skola, säger Bo Jansson

Idag startar Moderaternas Sverigemöte i Göteborg. Bo Jansson uppmanar de moderata ledamöterna att öppna upp för en bred överenskommelse om en statlig lönesatsning riktad till Sveriges lärare.

Läs hela artikel i GP här: http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2331061-miljarder-att-forlora-pa-fel-skolsatsningar


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55