Behövs större satsningar på lärarlöner

Idag presenterade regeringen sin vårbudget. Bo Jansson, ordförande för Lärarnas Riksförbund menar att alla satsningar regeringen gör på utbildningsområdet står och faller med satsningar på lärares löner och arbetsvillkor.

Publicerad

- Om utbildade lärare ska vilja stanna kvar i yrket är förbättringar av arbetsvillkor och löner centralt, och för att studenter ska välja att utbilda sig till lärare är det likadant. Läraryrket måste ligga på en annan lönenivå och ha bra villkor i övrigt. Eleverna nu och i framtiden har rätt till utbildade lärare. I alla ämnen! Det säger Bo Jansson.

Regerings satsningar på skolans område i vårbudgeten är bland annat lågstadielyftet med mindre klasser och fler speciallärare, man satsar också bland annat på fler timmar i matematik och en 10- årig grundskola.

- Men frågan är om detta räcker för att på lång sikt vända kunskapstappet i svensk skola. Vi tror inte det. Vi menar att det behövs mer, framföra allt mer satsningar på lärare, säger Bo Jansson.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55