Ny forskning: Var du bor spelar allt större roll för skolresultaten

Det blir allt större skillnad på vilken skola dina barn går i och vilken kommun man bor i när det gäller elevernas resultat. Nya studier som Lärarnas Riksförbund låtit ta fram visar att betydelsen av elevens skoltillhörighet ökat dramatiskt efter kommunaliseringen och friskolereformen. Bara sedan 2008 har betydelsen av elevens skoltillhörighet ökat med 30 procent och betydelsen av vilken kommun man bor i har ökat med 41 procent. Den nya studien presenteras i dag i Dagens Nyheter.

Publicerad

- Denna nya studie riktar ljuset mot ett av skolsveriges allvarligaste problem. Den bristande likvärdigheten. Det ska inte spela någon roll viken del av landet du bor i. Men det spelar en allt större roll tyvärr. Kommunerna klara inte av att leverera en likvärdig skola. Det går inte att blunda för detta längre, säger Bo Jansson, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Det finns en bred uppslutning bland elever, lärare, väljare, politiker, fackförbund, forskare, intresseorganisationer med flera om att skolan ska vara likvärdig. Trots denna breda uppslutning och trots att det är reglerat i lag att skolan ska vara likvärdig, så har likvärdigheten i svensk skola försämrats konstant sedan 1990-talet.

- Det är en tydlig signal till politikerna, och hög tid att titta på huvudmannaskapsfrågan på allvar. Vi behöver ett nationellt åtagande och en långsiktig lösning på de fallande kunskapsresultaten. Staten borde få ansvaret för skolorna, menar Bo Jansson.

Sett ur ett tjugoårsperspektiv har betydelsen av elevens skoltillhörighet har ökat med 213 procent och betydelsen av kommuntillhörighet med 171 procent. Från 2008 har betydelsen av skoltillhörighet ökat med 30 procent och betydelsen av vilken kommun du bor i har ökat med 41 procent.

Forskningen är gjord av docenten Kajsa Yang-Hansen tillsammans med professor Jan-Eric Gustafsson från Göteborgs universitet. Forskarna har kunnat belägga denna utveckling under flera år nu, bland annat genom att studera hur elever med olika bakgrund och i olika delar av landet lyckas i skolan. Nu har Yang-Hansen har tittat vidare på utvecklingen från 2008 – 2011 och kommit fram till att bland annat kommunaliseringen och friskolereformen är en del av orsakerna.

Länk till nyheten i DN: http://www.dn.se/nyheter/sverige/skola-och-bostadsort-paverkar-ditt-betyg/


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55