Viktig seger för Lärarnas Riksförbund i Arbetsdomstolen mot Uddevalla kommun

Det var fel att av kommunen att påstå att en lärare ljugit om sin behörighet för att kunna avskeda henne. – Vi välkomnar utslaget i dag. Arbetsgivarna kan inte använda sig av ogrundade påståenden om anställda som skäl till avskedande, säger Bo Jansson, ordförande för Lärarnas Riksförbund.

Publicerad

Arbetsdomstolens utslag visar att Uddevalla kommun inte kan kringgå LAS och använda sig av avtalslagen med påståenden om att en lärare har ljugit sig till en anställning för att häva ett anställningsavtal. Om kommunen hade lyckats med det hade andr arbetsgivare kunnat följa efter i motsvarande situationer. Det kan de nu inte.

Genom den process som förbundet har drivit har medlemmen nu inte bara fått tillbaka sin anställning i Uddevalla kommun utan också fått skadestånd för den ekonomiska förlust hon har lidit och för den kränkning hon utsatts för.

Skönt bli rentvådd
– Det känns fantastiskt skönt att bli rentvådd från Uddevalla kommuns påstående om att ha ljugit. Jag är mycket tacksam och nöjd med den hjälp jag har fått av Lärarnas Riksförbund, säger läraren Ingela Bengtsdotter.

– Det är mycket glädjande att Arbetsdomstolen delar förbundets uppfattning. Man kan inte upphäva en tillsvidareanställning på detta sätt. Med våra skickliga jurister har vi fått viktig hjälp för att driva denna principiella fråga, säger Gunnar Hermansson, ordförande för Lärarnas Riksförbund i Uddevalla.

När Uddevalla kommun förstod att man inte kunde avsluta medlemmens anställning med stöd av de arbetsrättsliga regler som finns i lagen om anställningsskydd, försökte man använda sig av avtalslagens regler om rättshandlingars ogiltighet.

Ogrundade påståenden
Kommunen påstod helt utan grund att läraren ljugit om sin behörighet för undervisning i svenska i årskurs 7-9 och på så sätt fått en tillsvidareanställning i kommunen.

Men missuppfattningar kring behörighetsfrågan kan inte läggas på en enskild lärare utan på arbetsgivaren i fall som detta. Uddevalla kommun har dessutom sedan tidigare haft full tillgång till information om medlemmens utbildning och behörighet för undervisning i sitt personalarkiv, men inte bemödat sig om att kontrollera denna information före anställningsbeslutet.

Läraren har behörighet för ett av de ämnen som ingick i den aktuella tjänsten. Om bara Uddevalla kommun utfärdar de erfarenhetsintyg som krävs och som medlemmen har ansökt om redan i december 2013 kommer hon också med största sannolikhet att få behörighet för undervisning även i svenska i årskurs 7-9 i sin lärarlegitimation baserad på sin långa erfarenhet av sådan undervisning.

Det har funnits alla möjligheter för kommunen att lösa den situation som har uppstått, om viljan hade funnits, säger Gunnar Hermansson, ordförande för Lärarnas Riksförbund i Uddevalla.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55