Professionen avgör vem som släpps in

Frågan om hur skolan ska förhålla sig till politiska partier borde inte vara svår. Läraren ansvarar för undervisningen och rektorn ansvarar för vem som ges tillträde till skolan. – Grundlagen måste följas och för en offentlig verksamhet går det inte att säga nej till vissa partier med hänvisning till att man inte gillar dess ideologi. Det som istället måste var i fokus är undervisningens kvalitet och elevernas trygghet och säkerhet, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson.

Publicerad

Det som gäller i dag är att skolledningen kan säga nej och avvisa ett enskilt politiskt partis närvaro i skolan om det finns skäl till att det stör ordningen. Lika lite som i samhället i övrigt är hets mot folkgrupp tillåtet.

Kränkande uttalanden som inte är förenliga med skolans värdegrund är också klara skäl för att neka tillträde. Rektor och skolledning har stöd av såväl diskrimineringslagen, arbetsmiljölagen och skollagen.

– Jag vill påminna om att de riktlinjer som finns i dag från Skolverket har riksdagens utbildningsutskott ställt sig bakom. Istället för att kritisera Skolverket bör de riksdagspolitiker som har ansvaret agera, säger Bo Jansson.

– Vårt viktiga budskap i dag är att de professionella, lärarna och skolledarna, tar ansvar. Dessa professioner har det dagliga ansvaret i skolan, säger Bo Jansson.

Skolan måste vara ett värn för demokrati och tolerans. Kunskap i ämnen som historia och samhällskunskap är i detta sammanhang

mycket viktiga.

– Man kan rentav ställa sig frågan varför partier ska in i skolan överhuvudtaget? I klassrummet ska undervisningen lägga grunden till förståelse av ideologier och kunskaper om det politiska systemet. Debatter och meningsutbyten kan sedan ske i skolans regi som del i undervisningen. Att bara släppa in partier för att de ska propagera och rekrytera är inte vad skolan ska ägna sig åt, säger Bo Jansson.

Läs hela debattartikeln på DN Debatt,

”Professionen avgör vem som släpps in i skolan”, http://www.dn.se/debatt/professionen-avgor-vem-som-slapps-in-i-skolan/

För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55