Nationella proven ska hjälpa, inte stjälpa lärarna

Lärarnas Riksförbund stödjer kraven från skolledarna i Haninge, som går ut på DN Debatt idag och kräver förändringar av hur de nationella proven genomförs.

Uppdaterad

– Precis som artikelförfattarna ifrågasätter vi inte existensen av nationella prov, tvärtom är de viktiga. Men något måste göras, de har blivit för omfattande och tidskrävande, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson.

Kommunerna använder inte resurser

– Våra medlemma dignar under arbetsbördan. Dessutom har våra ombud upptäckt att de statliga medel som avsätts för att avlasta lärarna inte kommer lärarna till del ute i kommunerna. De försvinner i den kommunala budgeten, vilket är helt oacceptabelt, säger Bo Jansson.

– Det är skrämmande att kommunen får bestämma vad pengarna ska gå till och att bidraget inte alltid används som det är menat. Det här är ett direkt argument för att staten borde kräva redovisning på pengarna. Vi bör ha ett större statligt ansvar och följa upp att pengarna används rätt. Det är precis det här som Lärarnas Riksförbund menar, att det behövs tydligare styrning av skolans ekonomi.

Bra förslag
Lärarnas Riksförbund anser att det är bra förslag som skolledarna i Haninge kommer med idag. Proven har blivit för omfattande och tar lång tid att genomföra. De nationella provens konstruktion bör också ses över.

Därtill är den digitalisering av de nationella proven, med central rättning som föreslagits av regeringen helt rätt väg att gå. Vi måste få en nationell samordning av proven.

- Vi har länge efterfrågat central rättning och frågan har blivit allt viktigare efterhand när vi har fått fler nationella prov. De åtgärder som nu måste utredas ska kunna minska lärarnas administrativa börda så att mer fokus läggs på uppgifter som är direkt knutna till undervisningen, avslutar Bo Jansson.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55