Krisen i skolan: Lyssna på lärarna och skolledarna

”Kommunerna och de fristående skolhuvudmännen har hittills misslyckats med att höja kunskapsresultaten och att ge alla elever samma chans. Nu behöver vi lyssna till dem som är ute i klassrummen och skolorna. ” Det skriver Bo Jansson, ordförande Lärarnas Riksförbund, Göran Arrius, ordförande Saco, och Matz Nilsson, ordförande, Sveriges Skolledarförbund i UNT i dag.

Publicerad

I debattartikeln påpekas att skolan är central i årets valrörelse och att alltfler talar om att staten måste ta ett ökat ansvar. De tre ordförandena välkomnar att kraven på attse över finansieringen av skolan har mötts med positiva reaktioner.

Det bådar gott att såväl regeringen som opposition säger sig vilja ha en mer differentierad nationell finansiering av skolan, som tar hänsyn till elevers bakgrund. Men de skriver också att de blir bekymrade över den brist på långsiktighet och strategi som präglar många politiska förslag som nu förts fram.

”Ska förändringar vara framgångsrika krävs det också att de utgår från de som ska genomföra dem. Skolpolitikerna måste därför lyssna till både lärare och skolledare. De är avgörande för att de nödvändiga förändringarna av skolan ska kunna genomföras.”
 
Avslutningsvis skriver de att:

”Lärare och skolledare är akademiska professioner. Deras yrken bygger på engagemang och kunskap. Lärarna behöver utrymme för att samverka kring sina ämnen med sina kollegor. Skolledarna behöver kunna fokusera på att styra verksamheten mot de nationella målen och säkerställa att den lever upp till intentionerna i styrdokumenten. Med dessa förutsättningar på plats kommer också elevernas resultat att förbättras.”

Länk till debattartikeln "Kris för förtroendet" i UNT:

http://www.unt.se/asikt/debatt/kris-for-fortroendet-3185814.aspx

länk till annan webbplats
 


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55