Vänsterpartiets förslag för statlig skola i linje med LR

Vänsterpartiet föreslår idag en modell för en statlig finansiering av skolan. Detta ligger i linje med vad Lärarnas Riksförbund tidigare föreslagit.

Publicerad

- Det är en modell vi känner igen. Att vänsterpartiet förordar denna modell är bara att välkomna. Fler partier borde kunna skriva under på detta. Skolan är en nationell angelägenhet och det borde vara självklart med en nationell finansiering. Att staten tar ansvar för skolans ekonomi är en mer långsiktig lösning och gör att skolorna inte blir beroende av kommunernas, många gånger, hårt ansträngda ekonomiska situation. Det vore bra för alla inblandade. Även för kommunerna, säger Bo Jansson.

Med ett nationellt huvudansvar för skolan ökar likvärdigheten och ger alla elever chansen att få en bra utbildning oavsett var i landet man bor eller vilken skola man går i. Med ett uppdrag riktat direkt till lärare och rektorer blir dessutom ansvarsutkrävandet tydligare. Lärarnas Riksförbund har själva tagit fram en rapport med en nationell finansieringsmodell för en mer likvärdig skola. Ett nationellt statligt ansvar för hela skolväsendet är nu det vänsterpartiet föreslår.

Återinvestera vinsten i verksamheten

Det är en paroll vi hört många gånger. Att man vill återinvestera skattepengarna i skolan, istället för att ta ut vinst. Frågan är om det räcker att bara slå fast detta. Vi ser idag verksamheter som går med överskott trots kunskapsresultat som försämras år efter år och dåliga löner och villkor för lärarna, menar Bo Jansson.

Igår gick Ibrahim Baylan (S) och Magdalena Andersson (S) ut i debattartikel i GP och ville ha slut på ”vinstjakten” och accepterar inte längre att vinstsyftande skolor skär ner på antalet lärare för att kunna ta ut vinst. Men de svarar egentligen inte på frågan vad som ska till för att de vinstdrivande företagen ska sluta med ”vinstjakten”.

Lärarnas Riksförbund efterfrågar konkreta förslag.

- Jag tror att alla politiker måste ta frågan på allvar. Det är inte acceptabelt att skattepengar som är avsedda för skolan, inte kommer skolan till del. Det kan idag gälla både kommunala och enskilt drivna skolor. Där måste politikerna komma överens om en långsiktigt hållbar lösning, säger Bo Jansson.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55