AD säger nej till att sjukskriven lärare sparkas

I går meddelade Arbetsdomstolen att man ogiltigförklarar uppsägning av en lärare samt tilldömer henne ett skadestånd. Domen är prejudicerande och kommer få återverkningar på hur arbetsgivare behandlar anställda som blir sjuka.

Uppdaterad

Genom detta utslag har Lärarnas Riksförbund fått bekräftelse på att en arbetsgivare inte kan säga upp en anställd på grund av sjukdom utan att verkligen ha fog för det.

– Jag hoppas att Arbetsdomstolen utslag sätter stopp för att kommuner inte ger någon som helst rehabiliteringsinsatser när anställda bli sjuka och bara väntar så att man kan sparka dem. Något har varit väldigt fel, säger Anna Eriksson.

Textilslöjdsläraren Anna Eriksson, som är medlem i Lärarnas Riksförbund, hade varit anställd i Degerfors kommun i 33 år. I augusti 2011 blev hon sjukskriven och efter exakt 6 månaders sjukskrivning, närmare bestämt tre dagar efter det att den 181:a dagen i Försäkringskassans så kallade rehabiliteringskedja inföll, sa arbetsgivaren Degerfors kommun upp henne med anledning av hennes sjukdom.

Kommunen hade dessförinnan inte vidtagit annat än punktvisa och verkningslösa rehabiliteringsåtgärder – som exempelvis att ha erbjudit henne massage.

Arbetsdomstolen har nu ogiltigförklarat uppsägningen och tillerkänt medlemmen skadestånd för den kränkning uppsägningen har inneburit. Degerfors kommun har enligt Arbetsdomstolen inte kunnat visa att medlemmens arbetsförmåga har varit stadigvarande nedsatt till följd av sjukdomen i sådan grad att det har funnits skäl för att säga upp henne.

Lärarnas Riksförbund ser det som ett växande problem att arbetsgivare och kommuner utnyttjar systemet och istället för att satsa på tidiga rehabiliteringsinsatser väljer att vänta till dess man kan säga upp arbetstagaren efter 181 dagar, då arbetsförmågan ska prövas mot arbetsmarknaden i sin helhet.

– Det är inte rimligt att behandla folk på detta sätt och bara slänga ut dem under sjukskrivningen. Efter att ha arbetat i tre årtionden kändes det overkligt att sparkas när jag varit sjuk en tid. Och det utan att ha fått någon som helst hjälp till att komma tillbaka till jobbet, säger Anna Eriksson.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55