Stockholms lönesatsning viktig i ett nationellt perspektiv

Allianspartierna i Stockholm aviserar ytterligare satsning på 100 miljoner i år för att höja lärares löner i Stockholm. Det välkomnas av Lärarnas Riksförbund. - Nu behöver vi se fler initiativ från andra kommuner runtom i landet för att fortsätta satsningen på lärarnas löner, som är helt avgörande för Sverige, säger förbundsordföranden Bo Jansson.

Publicerad

- Detta är en mycket viktig satsning, även ur ett nationellt perspektiv. Nu måste fler kommuner inse allvaret, satsningar är nödvändiga för att få lärare, nu och i framtiden, säger Bo Jansson.

Lärarnas Riksförbund i Stockholms stad välkomnar varmt stadshusmajoritetens besked om att lärarna får en extra tvåprocentig lönehöjning från den 1 juli.

- Vi ser det som mycket positivt att Stockholm stad i och med dagens besked fortsätter den nödvändiga satsning på en nivåhöjning av lärarlönerna i staden som inleddes under 2013, säger Ragnar Sjölander, ordförande i Lärarnas Riksförbund i Stockholms stad.

2013 tecknades ett tvåårigt avtal med lärarfacken. Detta har inneburit löneökningar på i genomsnitt 3,1% för 2013 och 3,8% för 2014, drygt 1 respektive 1,5 procent över "märket" på arbetsmarknaden.

- Det är mycket glädjande att staden utöver detta nu lägger på ytterligare 2%, vilket också skickar ut en tydlig signal till friskolorna i staden och kommunerna i länet om att lärarlönerna måste upp, säger Ragnar Sjölander.

Se SvD på:
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/hojda-lararloner-i-stockholm_3651044.svdlänk till annan webbplats


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55