Bra skolsatsning som måste följas upp

Med sin nya skolsatsning idag visar Socialdemokraterna att de är beredda att ta ett ökat statlig ansvar för skolan. Vi tycker det är nödvändigt och det ligger helt i linje med vad Lärarnas Riksförbund kämpar för: En nationell kunskapsskola.

Publicerad

- Vi måste höja kunskapsresultaten, öka likvärdigheten i skolan och stärka attraktionskraften för läraryrket, säger Bo Jansson, ordförande för Lärarnas Riksförbund, i en kommentar till Socialdemokraternas besked att de avser satsa en halv miljard kronor per år (vilket blir 2 miljarder under kommande mandatperiod) i de 200 mest utsatta skolorna och att Skolverket ska fördela medlen.

- Det är en välkommen och viktig markering från Socialdemokraterna, men det får inte bara vara allmänna löften - det måste säkras att resurserna verkligen går till skolan och når fram till lärare och elever och inte används till annat. Det har vi mycket dåliga erfarenheter av sedan tidigare. Kommunerna har visat sig skickliga i att använda skolans pengar till annat, säger Bo Jansson.

- Om denna angelägna satsning på skolor med stora utmaningar genomförs måste den också följas upp noga, så att rikspolitikernas intentioner fullföljs, avslutar Bo Jansson.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55