Ohållbar utveckling för Sveriges lärare

Sveriges lärare måste få bättre förutsättningar att klara sitt viktiga uppdrag. Resultaten i den nya undersökningen av lärare i OECD-länderna oroar. Att bara fem procent ade svenska lärarna nser att läraryrket är uppskattat är inte hållbart.

Publicerad

 Sverige sticker ut i den nya OECD-undersökningen TALIS bland annat genom att lärarna anser att deras yrke är undervärderat. Än mer bekymmersamt är att många svenska lärare ångrar sitt yrkesval.

– Tyvärr är det en bild vi känner igen. Många av våra medlemmar uttrycker just detta. Men vi ser inte den riktiga förståelsen från arbetsgivarhåll för den stora - mycket stora - satsning som krävs, säger Bo Jansson, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

– Ofta talas det om att det bedrivs en svartmålning av skolan och läraryrket, men undersökningen visar att lärarna själva delar bilden av stora strukturella systemproblem i den svenska skolan, säger Bo Jansson.

– Det är så väldigt sorgligt eftersom läraryrket är ett sådant fantastiskt yrke, men lärare måste få rätt förutsättningar att göra det jobb de vill göra!

Det krävs därför konkreta satsningar. Lärarna måste hämta igen det tapp som skett till andra jämförbara yrken och arbetsvillkoren måste förbättras. En mer positiv bild av läraryrket och skolan måste grundas i en verklig förbättring vad gäller lön och arbetsvillkor.

– När lärarna själv ser sitt yrke på det vis som framkommer här så kommer det bli mycket svårt att vända trenden – om inte något radikalt görs!

TALIS visar också på vikten av en god introduktion för att nya lärare ska fortsätta att utvecklas i sin profession. Samtidigt ser vi att svenska lärare får mindre kompetensutveckling och mer sällan deltar i introduktions- och mentorskapsverksamheter. Från den 1 juli skrivs nya lärares rätt till introduktionsperiod in i skollagen.

– Staten ger drygt 250 miljoner kronor i statsbidrag till kommunerna varje år just för detta ändamål, nu vill vi se att huvudmännen använder dessa pengar till mentorer och goda arbetsvillkor för nyexaminerade lärare, fortsätter Bo Jansson.

Undersökningen visar också att det krävs ekonomiska incitament för en fungerande fortbildning, då måste lärare kunna läsa in nya ämnen eller till exempel läsa vidare till speciallärare utan stora egna ekonomiska uppoffringar.

– Förutom möjligheten till fortbildning på arbetstid ska självklart också ny kompetens leda till en god löneutveckling, säger Bo Jansson.

Det är ändå glädjande är en majoritet av lärarna säger att de trivs, nio av tio av lärarna är nöjda och gillar arbete och gillar kollegor och tycker själva att de gör bra jobb. Men att bara fem procent anser att läraryrket är uppskattat är som sagt inte hållbart. I Finland är siffran 59 procent, säger Bo Jansson.

– Det svenska samhället, och framförallt skolans huvudmän och arbetsgivare, måste vårda de lärare vi har. Budskapet måste vara klart: ”Vi har förstått - era villkor måste förbättras!” Då kommer många studenter åter att välja läraryrket, säger Bo Jansson.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55