Eleverna ganska nöjda med gymnasiet

Lärarnas Riksförbund har gjort en undersökning tillsammans med Sveriges Elevkårer där eleverna för första gången utvärderar den nya gymnasieskolan, GY2011. Eleverna är ganska nöjda med sin gymnasieskola. - Det resultatet är glädjande om än något förvånade med tanke på den hårda debatten om skolan, säger Bo Jansson, ordförande för Lärarnas Riksförbund.

Publicerad

I undersökning säger fler elever att gymnasiet har i mycket stor utsträckning förberett dem för kommande studier och arbetsliv och många uppskattar de förändringar som GY2011 inneburit.

-

Det är glädjande att en stor del av eleverna är nöjda med den nya gymnasieskolan. Det är inte så ofta eleverna själva kommer till tas i skoldebatten. Nu gäller det att lyssna på dessa röster och ta till sig deras budskap. säger Bo Jansson.

-

Trots debatten kring de nya betygen är majoriteten av eleverna nöjda med att det är fler betygssteg nu än tidigare. Efter ett turbulent första år verkar betygssystemet börja sätta sig. Samtidigt är det fortfarande hälften av eleverna som anser att de fått ett felaktigt betyg under det senaste året, säger Mattias Hallberg, ordförande Sveriges Elevkårer.

Undersökningen visar:

*Att andelen elever som anser att gymna­sieutbildningen i mycket stor utsträckn­ing förberett dem för kommande studier och arbetsliv har ökat något.

*Att eleverna i stor utsträckning upp­skattar många av de förändringar som genomfördes i samband med GY2011.

*Att 6 procent av eleverna valde bort yrkes­programmen till förmån för ett högskoleförberedande program på grund av att yrkesprogrammen inte ledde till allmän högskolebehörighet.

*Att hälften av eleverna som gått ett yrkes­program uppger att de också gjort sådana kursval så att de nått allmän högskolebe­hörighet.

*Att drygt hälften av eleverna anser att nuvarande ordning är bra där elever på yrkesprogram kan välja om de vill läsa in allmän högskolebehörighet eller ej.

*Att hälften av eleverna uppger att de under det senaste året någon gång upplevt att de blivit felaktigt betygsatta.

*Att en stor majoritet av eleverna är nöjda med i vilken utsträckning de har kunnat påverka innehållet i sitt program via det individuella valet och liknande.

I undersökningen ställer förbundet frågor till 1000 sistaårselever som nu tar studenten om hur de har uppfattat sin utbildning.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55