En trygg skola kräver studiero

Ska vi få en lugn, trygg och inkluderande skola så måste vi satsa på studiero och arbete mot kränkningar. Det visar en ny undersökning som presenteras i dag, skriver Lärarnas Riksförbund, Sveriges Elevkårer och Sveriges Skolledarförbund på Svenska Dagbladets Brännpunkt.

Publicerad

”Både elever och lärare är överens om att det är helt avgörande i vilken mån skolor lyckas skapa ett klimat där elever och lärare respekterar varandra och varandras olikheter, oavsett om det handlar om sexuell läggning, kön eller etnicitet. I en trygg skola kan alla ha kontroll över sina liv – och få vara sig själva. Så kan vi se till att kunskaperna växer”.

Det skriver Helena Linge, vice ordförande för Lärarnas Riksförbund, Mattias Hallberg, ordförande för Sveriges Elevkårer, samt Ingela Fondin, vice ordförande för Sveriges Skolledarförbund, i en debattartikel i Svenska Dagbladet idag.

Rapporten ”En skola för alla, en skola utan kränkningar – så tycker elever och lärare om trygghet, studiero och åtgärder mot kränkningar i svensk skola” presenteras idag under Prideveckan. Undersökningen baseras på svar från nära 14 000 elever och 5 700 lärare och annan pedagogisk personal på 458 grundskolor. 
 
Undertecknarna kräver gemensamt att:

Skolledningen har det övergripande ansvaret för arbetet mot kränkningar. Undersökningen visar att det är betydelsefullt för elevernas upplevda trygghet på skolan att skolmiljön präglas av en respekt för allas olikheter och att lärare och annan personal tillsammans agerar tydligt och bestämt mot alla former av kränkningar.

Det är viktigt att det finns tydliga rutiner. Bland annat för hur olika former av kränkande behandling ska bemötas och hanteras. Det behövs nödvändiga förutsättningar för att lärarna ska kunna upprätthålla studiero och trygghet. Det innefattar också rutiner för hur skollagens sanktionsmöjligheter ska kunna användas.

Kränkningar bör polisanmälas. Både i tidigare studier samt i Skolinspektionens granskningar finns exempel där skolor har haft stora ordningsproblem och upprepad kränkande behandling elever emellan. Vi skulle aldrig gå med på något sådant i någon annan del av samhället eller på andra arbetsplatser och ska därför inte acceptera det i skolan.

Länk till debattartikeln:

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/3785224.svdlänk till annan webbplats

Rapporten publiceras under onsdagen på:

http://www.lr.se/undersokningar
****

Panelsamtal
Lärarnas Riksförbund och Lärarnas Riksförbunds studerandeförening bjuder in till ett panelsamtal om hur skolor kan lyckas med sitt värdegrundsarbete så att alla känner att de kan vara sig själva.
 
Samtalet äger rum i Pride House, Kulturhuset, Stockholm idag onsdagen den 30 juli kl 12.

Deltagare i samtalet är:

  • Elina Halvarsson (ordförande LR Stud)

  • Anna Ekström (Generaldirektör Skolverket)

  • Ingela Fondin (rektor och 1:e vice ordf Skolledarförbundet)

  • Sanna Mac Donald (lärare och bloggare)

  • Mattias Hallberg (ordförande Sveriges Elevkårer)

Lärarnas Riksförbunds aktiviteter under prideveckan


Besök oss i vårt tält och prova på att vara elev i ett normkritiskt klassrum. Missa heller inte att gå med oss i paraden lördagen den 2 augusti kl 13:00.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55