Socialdemokraterna plockar upp stafettpinnen

Socialdemokraternas satsningar på lärarna är steg i rätt riktning.  - Vi välkomnar alla förslag att höja läraryrkets attraktionskraft. I grunden handlar det om att satsa på lön, lön och lön. Samt förbättra arbetsvillkoren, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson.

Publicerad

- Socialdemokraterna plockar nu upp stafettpinnen efter Miljöpartiet, som i förra veckan lyfte behovet av ytterligare statliga satsningar på höjda lärarlöner. Idag presenterar partiet ytterligare satsningar och hamnar på 3,5 miljarder kronor i sin budget, som bland annat ska gå till höjda lärarlöner och till kompetensförsäkring så att lärare får den fortbildning de har rätt till. Staten måste hjälpa till för att höja lärarnas löner och förbättra villkoren, säger Bo Jansson.

Höjda krav till lärarutbildningarna
Socialdemokraterna föreslår idag också att det ska bli svårare att komma in på lärarutbildningarna. Man vill att alla sökande till utbildningen ska gå igenom ett lämplighetstest. Dessutom ska det krävas minst 0.9 poäng på högskoleprovet eller minst ett betygsvärde på 14.0 om man söker in på gymnasiebetyg för den som vill utbilda sig till förskollärare, grundskollärare och gymnasielärare. Regeringen föreslog i våras att alla som söker in på högskoleutbildningar måste ha minst 0.5 poäng om man söker in på högskoleprovet, men nu vill alltså Socialdemokraterna höja kraven mer.

- Jag vill understryka att det är viktigt att höja kraven både på betygsvärdet och på högskoleprovet. Om man till exempel bara höjer kraven för högskoleprovet kommer fler antas med sämre betygsvärde. Det är då bra att höja båda, säger Bo Jansson.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55