Fler vuxna i skolan – lovvärt initiativ, men löser inte problemet

– Skolan behöver inte bara fler vuxna, utan fler specialister. Skolan behöver rätt person på rätt plats. Jag är tveksam till om fler långtidsarbetslösa vuxna i skolan är rätt väg att gå, säger Anders Almgren, förste vice ordförande för Lärarnas Riksförbund.

I dag berättar Aftonbladet att Socialdemokraterna i sitt kommande valmanifest bland annat ska satsa på att 6000 personer som är långtidsarbetslösa och i FAS3, ska få jobb skolan. Det ska gälla extratjänster som administratör med närvarorapportering, som rastvakt eller vuxen i matsalen.

Mycket lovvärt
– Socialdemokraternas förslag, som det återges i Aftonbladet, är mycket lovvärt, och visst borde skolan, liksom alla bidra till att hjälpa till i arbetsmarknadspolitiken. Men i det utsatta läget vi befinner oss i just nu är det mer kompetens som behövs, snarare än att öka antalet vuxna i skolan, säger Anders Almgren.

– Den typen av kompetens som dessa personer förmodligen besitter avlastar inte lärarna i den grad vi skulle behöva. Det vi behöver är personer med hög kompetens i skolan. Gärna personer med specialistkompetens, som speciallärare, säger Anders Almgren.

Stort behov av kompetens
Lärarnas Riksförbund har visat att det absolut finns ett stort behov av att avlasta lärarna, som måste få fokusera på sin undervisning och på skolans kunskapsuppdrag. Men den typ av administrativa arbetsuppgifter som skulle avlasta lärarna kräver en hög kompetens.

– Den stora utmaningen de närmaste åren är att vi står inför en enorm lärarbrist. Dessutom befarar jag att detta förslag betyder att vi som lärare får ännu en arbetsuppgift, som innebär att vi måste handleda de nya personer som tas in för att hjälpa till.

– Svensk skola behöver höjda kunskaper och mer specialistkompetens, inte minst speciallärare. Det som nu krävs är en statushöjning för läraryrket. Och då krävs något mer än arbetsmarknadsåtgärder och att ta in personer som står långt från arbetsmarknaden in i skolan, säger Anders Almgren.