Lärarnas Riksförbund vill ha fler karriärtjänster

Alliansregeringen har idag föreslagit en utbyggnad av förstelärarreformen till 22 000 förstelärare. Lärarnas Riksförbund har som mål att inrätta 35 000 karriärtjänster. Det innebär att var fjärde lärare får en karriärtjänst. Det är en bit kvar innan det målet är uppnått.

Publicerad

- Detta är en reform som i hög grad berör Lärarnas Riksförbunds medlemmar. Det är positivt att staten tar ett ökat ansvar för lärarnas karriär och löneutveckling. Det behövs. Men ska skolresultaten på allvar höjas och likvärdigheten på allvar öka, måste staten ta hela ansvaret för svensk skola. I längden håller det inte att lappa och laga i ett förbrukat skolsystem, säger Anders Almgren, förste vice ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Alliansen vill också att förstelärare i utanförskapsområdena ska få ett fördubblerat statligt lönetillägg på 10 000 kronor i månaden. Lärarnas Riksförbund är positiva till detta.

- Det är en välkommen lönehöjning för de lärare som väljer att arbeta i utanförskapsområden. Detta förbättrar villkoren för lärarna men höjer också incitamenten för erfarna förstelärare att ta sig an skolor med större svårigheter. Detta är bra, säger Anders Almgren.

Anders Almgren finns på plats i Malmö och kan ta kommentarer direkt på plats.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55