Skolans dag: Förtroendebristen stort problem för skolan

I dag firas Skolans dag över hela landet. En samling för skolan, lärarna och eleverna. I en debattartikel i Dagens Nyheter skriver Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson att läget för skolan och lärarna är akut.

Publicerad

– Ska skolresultaten förbättras måste vi få hållbara långsiktiga lösningar på plats. Målet måste vara att bygga förtroende och tillit. Efter valet måste politikerna våga göra något åt bristen på tillit inom skolan, där lärarna saknar förtroende för sin huvudman, säger Bo Jansson.

En undersökning bland cirka 5 000 svarande lärare och studie- och yrkesvägledare i 24 av landets största kommuner som Lärarnas Riksförbund presenterar idag visar att:

  • Åtta av tio av de till­frågade lärarna och studie- och yrkesvägledarna menar att resurser­na till skolan inte fördelas på ett sådant sätt att alla elev­erna erbjuds likvärdig och kompensatorisk utbildning. Skol­or där fler elever har behov av extra stöd har inte resurser att hjälpa de elever som hamnar efter i skolan.

  • Fler än åtta av tio av de tillfrågade tycker att staten borde ta ett hu­vudansvar för skolan och nästan lika många menar att de då skulle få bättre förutsättningar att bedriva en god undervisning. Lärarnas och studie-och yrkesvägledarnas svar vittnar här om ett systemfel i ansvaret för skolan.

  • Nio av tio lärare säger att de inte har tid till att vidareutveckla undervisningen och åtta av tio säger att de har för lite tid till för- och efterarbete. Svaren är desamma hos lärare i kommunala skolor och i fristående skolor.

– Förtroendet brister för kommunen som huvudman för skolan. Så gott som alla lärare i de undersökta kommunerna anser att staten ska ta ett huvudansvar för skolan. Det går inte att ha detta förtroendeglapp i en så viktig och omfattande verksamhet som skolan, säger Bo Jansson.

I dag presenteras också en undersökning bland 3 000 väljare om vad väljarna anser om vinster i skolan. Den visar att 9 procent av väljarna stödjer att det är fritt för friskolor som drivs som bolag att disponera över vinsten. 89 procent av väljarna vill antingen se en reglering som tvingar bolagen att återinvestera vinsten i skolan, alternativt förbjuda vinster helt och hållet.

– Lärarnas Riksförbund menar att oavsett vem som styr landet och därmed ansvarar för den nationella skolpolitiken efter valet, så måste en ny regering agera och vidta åtgärder de första hundra dagarna för att öka tilliten, förstärka styrningen, höja lärarlönerna och säkra att överskott och vinstuttag i skolan återinvesteras i verksamheten, säger Bo Jansson.

Länk till debattartikellänk till annan webbplats.

länk till annan webbplats

Länk till

undersökningar (läggs ut under dagen)

* I dag kl 13-14 direktsänder SVT2 den stora debatten om skolanlänk till annan webbplats som arrangeras av Lärarnas Riksförbund på Norra Latin i Stockholm.

***

Övriga debatter landet runt

Luleå
Lärarnas Riksförbunds kommunförening håller tillsammans med lärare, rektorer och representanter från Specialpedagogiska skolmyndigheten en föreläsning på temat ”Eleven, läraren och framtiden i Luleå” i Stadshuset. Efter föreläsningen blir det politikerdebatt. Kommunföreningen bjuder också lärarna på tårta i skolorna. Tid och plats: Sessionssalen, Stadshuset kl 18:00-19:30.

Östersund
Samtal mellan föräldrar och politiker i Östersunds kommun om skolans roll i samhället. Tid och plats: Aulan på Wargentinsskolan kl 18.00. Ingen föranmälan behövs.

Falun
Partierna i kommunfullmäktige möts i en politikerdebatt. All personal inom skolan är välkommen att komma och lyssna och ställa frågor.  Tid och plats: Kristinehallen, centrala Falun kl 18.00. Ingen föranmälan behövs.

Linköping

Lärarnas Riksförbunds kommunförening är tillsammans med politiker ute på skolor för att uppmärksamma personal, elever och skolledning.

Växjö
Smålandsposten leder debatt mellan Bo Frank (M) och Åsa Björkmarker (S). Delta gärna med egna frågor via Twitter. Debatten riktar sig främst till sh-lärare med elever i gymnasiet. I mån av plats välkomnas andra intresserade. 

Anmälan sker till: johan.runesson@lr.se Tid och plats: Växjö Katedralskolans aula, kl 13:30.

Malmö
Politikerdebatt med samtliga partier i kommunfullmäktige. Debatten leds av Heidi Avellan, politisk redaktör på Sydsvenskan. Lärarstudenter/vägledarstudenter och elever i årskurs 3 i gymnasiet välkomnas särskilt. Ingen anmälan behövs. Tid och plats: Nya Malmö Latin, kl 17:00.

Norrköping
Samling för skolan på stationen 06.30 - ca 8.00. Därefter pressträff 11.30 i inre foajén på Rosen(kommunhus)  i Norrköping och politikerdebatt i Ebersteinska gymnasiets aula 18.00 - 20 .00.

Västerås
Lärarnas Riksförbunds kommunförening kommer att besöka valstugor och synas på stan. En presskonferens kommer också att hållas.

Örebro
Skoldebatt på med de lokala skolpolitikerna i Örebro. Kommunombud Svante Tideman är moderator. Tid och plats: Stortorget kl 16.00

Uppsala
Skoldebatt: Hur får Uppsala Sveriges bästa skolor 2018?
Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet välkomnar er till debatt där ni får möjlighet att lyssna och ställa frågor till Uppsalas politiker. Ingen anmälan behövs. Debatten är öppen för allmänheten. 18:30–20:30, Blåsenhus, Eva Netzeliussalen von Kraemers allé 1. Kom i god tid! Paneldeltagare: Stefan Hanna, Anna Manell, Ebba Busch Thor, Maria Gardfjell, Cecilia Forss, Marlene Burwick, Pavel Gamov, Ilona Szatmari, Waldau. Moderator är Elisabeth Nihlfors.

Göteborg
Politikerdebatt 14:30 i Aulan på Hvitfeldska gymnasiet med Göteborgs skolpolitiker.

Kalmar
Lärarnas Riksförbund Kalmar arrangerar politikerdebatt som startar klockan 16.30.

Umeå
Politikerdebatt med politiker från för-och grundskolenämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.  Lokal: Teatercaféet i Umeå. kl 16:30.

Eskilstuna
Lärarnas Riksförbund i Eskilstuna har en frågestund klockan 10:00-11:00 på Plaza hotell i Eskilstuna med alla 8 partier. Media är inbjudna att bevaka detta. Vi släpper en rapport denna dag.

Aktiviteter arrangeras i de flesta av landets kommuner.

Se vad man gör i just din kommun! Kontaktuppgifter finns på lr.se/kontakt.

För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55