Viktigt att samspelet mellan skola och hem fungerar

– Lärarnas Riksförbund vill se mer fokus på studiero i skolan. Men viktigare än ordningsbetyg eller ordningsomdömen är då att det finns stöd och uppbackning från skolledning och föräldrar när lärare upprätthåller trygghet och studiero för alla elever, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson.

Publicerad

– Relationen måste vara klar och respektfull mellan lärare och elever, det främjar ett gott inlärningsklimat. Vi måste stärka lärares möjlighet att vara ledare i klassrummet, säger Bo Jansson.

Att utredaren föreslår att man analyserar vad det skulle innebära att slopa dokumentation vid smärre ingripanden är bra. När det gäller så kallad kvarsittning, som ibland kan vara nödvändig för att elever ska ta igen viktig studietid de har förlorat på grund av sena ankomster eller stök, så måste det på varje skola finnas rutiner och resurser för detta. Här måste rektor ta stort ansvar.

– Det kan inte nog understrykas att viktigare än ordningsbetyg eller ordningsomdömen som också finns med i utredarens förslag, är att det finns stöd och uppbackning från skolledning och föräldrar när lärare upprätthåller trygghet och studiero för alla elever. Det krävs ett gemensamt vuxenansvar.

–  Lärare, övrig skolpersonal, skolledning och föräldrar måste vara mer eniga om trygghet och arbetsro ska bli bättre, säger Bo Jansson.


 

Utredningen tar upp flera av de frågor som Lärarnas Riksförbund lyft fram i rapporten ”Studiero – vägen till kunskaplänk till annan webbplats”.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55