LR och LO: Klyftorna i svensk skola måste minska

LO och LR går idag ut i ett gemensamt utspel och samlar sig till ett långsiktigt samarbete med likvärdighet i fokus.   De båda fackliga organisationerna kräver politiska insatser för en mer jämlik skola.

Publicerad

Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande LO och Bo Jansson, ordförande Lärarnas Riksförbund, skriver på SVT Opinion idag:

”Klyftorna i den svenska skolan fortsätter att öka. Allt färre elever med lågutbildade föräldrar går ut nian med godkända slutbetyg. Det är mycket alarmerande. Att skillnaden mellan elever från akademikerhem och elever från studieovana hem växer är oacceptabelt, och ställer höga krav på den regering som får väljarnas förtroende på söndag. Därför ställer vi nu tillsammans ett tydligt krav: arbetet för att återupprätta en likvärdig skola där elever med olika utgångslägen ges samma chans att klara skolan måste prioriteras.”

”Trots att skolfrågorna har seglat upp som valets viktigaste område, saknar vi en ingående diskussion om skolans bristande likvärdighet i valrörelsen. Vi kräver nu tydliga besked från samtliga partier före valet om att man verkligen tar tag i utmaningen att ge alla elever – oavsett bakgrund, var man bor eller går i skolan – samma chans att klara sin utbildning och skapa förutsättningar för att förverkliga sina livsdrömmar.” 

LO och Lärarnas Riksförbund inleder ett långsiktigt samarbete med likvärdighet i fokus. Redan nu ser man ett antal steg som en regering måste ta efter den 14:e september:

-         

Kompensatorisk skola. För att kunna tillgodose elever med olika förutsättningar behöver lärarna få mer tid för varje elev.

-         

Kompensatorisk finansiering. Det behövs ett mer utjämnande resursfördelningssystem. Staten behöver reglera detta tydligare så att inte de nya formuleringarna i skollagen blir ett slag i luften.

-         

Kompensatoriskt skolsystem.De tre stora skolreformerna från 1990-talet – kommunaliseringen, det fria skolvalet och friskolereformen – måste samlat ses över genom en parlamentarisk utredning med ett tydligt politiskt uppdrag kring hur likvärdigheten kan stärkas.

Länk till artikel på SVT Opinion: ”Klyftorna i svensk skola måste minska”länk till annan webbplats.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55