Klyftorna ökar i svenska skolan

Idag presenterade Skolverket ny betygsstatistik för årskurs 9. Det genomsnittliga meritvärdet ökar samtidigt som allt fler blir utan behörighet till gymnasiet.

Publicerad


-Ännu en gång kan vi konstatera att klyftorna ökar i den svenska skolan. Att elevernas genomsnittliga meritvärde förbättras borde vara glädjande, men att kunskapsresultaten skulle stiga motsägs av de internationella mätningarna, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson.


Staten borde få ansvaret


Enligt Lärarnas Riksförbund måste grundskolan fortsättningsvis stå i fokus för reformarbetet. Det är dock inga klassrumsnära reformer som behövs, snarare strukturella sådana, där lärarna ges bättre förutsättningar för att sköta undervisningen. Det handlar om att staten måste ta ett större ansvar för skolan.


-Resurserna till skolan måste gå till undervisning. Huvudmännen klarar inte av att rikta resurserna, att prioritera det som är viktigt. Därför måste staten ta det finansiella ansvaret för skolan, säger Bo Jansson.


Det är väl känt att tidiga specialpedagogiska insatser ger mycket god effekt på hela skolsystemet. Lärarnas Riksförbund förordar ett system för särskilt stöd i lågstadiet, liknande det som finns i Finland. Det skulle spara resurser i långa loppet, menar Bo Jansson.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55