”Obligatorisk gymnasieskola löser inte problemen”

”Redan i dag går 99 procent av 16-åringarna vidare från grundskolan till gymnasieskolan. Utred noggrant konsekvenserna av förändringar i gymnasieskolan innan beslut fattas” skriver Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson på SVT Opinion i dag.

Publicerad

I debattartikeln välkomnas att skolan och läraryrkets status legat högst på de politiska partiernas agenda i valrörelsen och att det är välkommet att Socialdemokraterna och Miljöpartiet tar initiativ i skolfrågan, med utgångspunkt att finna långsiktiga överenskommelser.


”Att satsa på lärarna är nyckeln för att vända utvecklingen i skolan. Svenska lärare är underbetalda jämfört med sina utländska kollegor. De svenska skolhuvudmännen har misslyckats med att göra läraryrket tillräckligt attraktivt.”

Därför krävs öronmärkta statliga satsningar som endast kan användas till lärarlöner.

För Lärarnas Riksförbund är det tydligt att gymnasieskolan kommer att fortsätta att ha svårt att klara av sitt uppdrag, om inte grundskolan fungerar.

”Att göra gymnasieskolan obligatorisk löser inte problemen. Redan i dag går 99 procent av 16-åringarna vidare från grundskolan till gymnasieskolan.
Och ett tidigare förslag om obligatorisk förskoleklass betyder i praktiken ingenting, då det i dag endast är ett par procent av eleverna som inte går i förskoleklass. Skolsatsningarna måste riktas direkt mot grundskolan, och då i synnerhet mot lågstadiet.
Här är de uttalade ambitionerna om att alla elever snabbt ska få rätt stöd lovvärda.Om inte elever i behov av särskilt stöd får den pedagogiska hjälp de behöver i grundskolan, är det för sent att tvinga i gymnasieskolan. Problem i grundskolan ska lösas inom ramen för just grundskolan. ”

Bo Jansson påpekar dessutom behovet av ett ökat statligt ansvar för skolan för att minska klyftorna. Han kräver bland annat att en parlamentarisk utredning tillsätts. Den ska arbeta under 2015 för att se över hur statens ansvar måste förändras samt ta fram förslag på en nationell finansieringsmodell med målet att nå en ökad likvärdighet. Senast 2016 måste det finnas konkreta förslag för en statlig styrning av skolan.

Läs debattartikeln ”Obligatorisk gymnasieskola löser inte problemen”länk till annan webbplats


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55