Det är nu det gäller

Idag presenterade Stefan Löfven sin nya regering med Gustav Fridolin som utbildningsminister. Skolan och läraryrkets status har legat högst på agendan för både Socialdemokraterna och Miljöpartiet i valrörelsen. Nu är det upp till bevis. -Vi har tydliga krav på vad som måste göras de hundra första dagarna av den nya regering som nu tillträder säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson.

Publicerad
För Lärarnas Riksförbund är det tre områden den nya regeringen måste bekänna färg inom:• Tillit. De senaste decennierna har tilliten mellan lärare och arbetsgivare försvagats kraftigt. Det måste både på kort och lång sikt byggas och återskapas ett förtroende där lärarna tillåts ha frihet under ansvar. Lärare måste få vara lärare. Politiska ledningar efter valet, såväl i riksdagen som runtom i landet, har möjlighet till en nystart och måste visa sitt förtroende för lärarna.

• Styrning och finansiering. Likvärdigheten måste stärkas. En parlamentarisk utredning ska tillsättas och arbeta under 2015 för att se över hur statens ansvar måste förändras samt ta fram förslag på en nationell finansieringsmodell. Senast 2016 måste det finnas konkreta förslag för en statlig styrning av skolan.

• Lärarlöner. En långsiktig strategi för höjda lärarlöner tas fram på nationell nivå parallellt med parterna och i samverkan med de lokala huvudmännen. Syftet är att locka fler duktiga studenter till lärarutbildningen och samtidigt behålla erfarna lärare. Detta kräver att staten tar ett ansvar för uppvärderingen av lärarnas löner. Det innebär inte att huvudmännen kan kliva undan. Kommunerna och de fristående skolorna har fortsatt ett stort ansvar för att prioritera lärarna.

– Vi lovar att både sätta press på kommunerna och samtidigt noga följa upp de löften regeringspartierna har gett i valrörelsen. Värdet av en bra lärare överstiger vida de utgifter det innebär för staten och kommunerna tillsammans att förbättra lärarnas arbetsvillkor och yrkets attraktivitet, säger Bo Jansson.


En ny regering måste skyndsamt ta nödvändiga steg framåt när det gäller skolans område.


– Det som behöver åtgärdas, måste ske nu. Det handlar om att ge eleverna bättre likvärdiga möjligheter att nå kunskapsmålen och att göra nödvändiga förbättringar av löner och arbetsvillkor för dem som arbetar i skolan. Vi kan inte vänta i ytterligare fyra år och låta skolan bli ett sätt att locka väljare även i nästa valrörelse, säger Bo Jansson.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55